Det var stor interesse for temaet blant de 90 deltakerne som fulgte konferansen.

Presentasjonen skapte mye engasjement og det ble stilt en rekke livlige spørsmål fra salen.

Helnorske TESS, som er landets ledende leverandør av slanger og slangetilbehør, hadde samlet et sykefraværsnivå på 7,45 prosent i 2009. Dette ble vurdert som alt for høyt. Fra og med april i år ble det innført en tilstedebonus som vil gi en maks utbetaling på 3 000 kroner brutto, hvert kvartal. En fraværsdag som ikke er knyttet til ferieavvikling gir et trekk på 1 000 kroner. Fraværsnivået i TESS as ligger nå på 5,8 prosent og målsettingen er å halvere dette.

Tilstedeværelse

Ordningen er basert på en filosofi der fokus ligger på tilstedeværelse. De som er på jobb må ofte gjøre oppgavene til de som er borte. Derfor påskjønnes de som er til stede i form av en kvartalsvis bonusutbetaling.

Sykenærvær

I en virksomhet som TESS finnes en rekke ulike grupper av arbeidstakere. Alt i fra logistikkmedarbeidere, service og produksjon, til typiske kontormedarbeidere. Det er totalt 800 ansatte i bedriften. Fraværsnivået er forskjellig fra gruppe til gruppe. TESS jobber daglig med tett oppfølging av langtidssykemeldte. Bedriften setter fokus på meningsfylt tilrettelegging for langtidssyke som kommer tilbake i gradert sykemelding. Eller sykenærvær som det heter i TESS. Det vektlegges også at alle ledere i avholder dialogmøter med sykemeldte innefor de gjeldende tidsfrister.

Foreløpig konklusjon

Så langt har ordningen og resultatene ikke gitt stor økonomisk gevinst. Men hovedmålet om flere hender og hoder i arbeid er oppnådd. En videre målsetting er å halvere det totale fraværet. Tilstedebonus som ordning er vedtatt opprettholdt fram til 2013.