Vår VISJON er å hjelpe mennesker og bedrifter til å finne sin utvikling og balanse.

For individet handler det om å "få brukt seg", og få balanse på alle arenaer i livet.
For bedrifter, handler det om å finne og få realisert potensialet i menneskene i bedriften, samt skape den riktige balansen.

Vi er opptatt av å kartlegge muligheter, stimulere den enkelte og fokusere på helhet. Kommunikasjon, coaching og veiledning er en viktige elementer i vårt arbeide. For positive og varige resultater har vi fokus på kunnskapsintegrasjon, la endringer bli en realitet.

Vi leverer noen av de ledende utdannelser innen kommunikasjon, coaching og egenutvikling.

Odd-Petter Fylling er daglig leder i To Be.
Han har allsidig utdanning og kompetanse, og har arbeidet mange år innen; Teknologi og produktutvikling/forvaltning, salg og markedsføring, ledelse og forretningsutvikling, internasjonale organisasjoner.

Han har hatt et spesielt fokus på coaching, kunnskapsintegrasjon og endringskompetanse. Som kursutvikler og kusleder har han opparbeidet en betydelig kompetanse de senere årene innen veiledning, coaching, kommunikasjon, ledelse. Også spesialisert seg på karriereveiledning og spesielt på de som har arbeidet noen år og ønsker å gjør noe annet.

I tillegg til ingeniør/leder/prosjektleder utdanning har han også 3 forskjellige coaching utdanninger, blant annet sertifisert International Professional Coach, sertifisert Coach trener og NLP/Business trener.

Som bidragsyter i arbeidet med å utvikle en bransjestandard for coaching i Norge, har Odd vært meget aktiv i de 3 årene arbeidet har vart. Han er også styremedlem i DNCF (Den Norske Coach Forening)

Odd treffes på: telefon 4114 2020 eller odd@to-be.no to-be.no