Jonathan Løw (Foto: Privat)

For ikke så lenge siden var det kommunal- og regionsvalg i Danmark, og perioden ble et godt eksempel på en ”de og oss” oppdeling. Det ble et politisk slagsmål om sannheten, som også slo gnister i sosiale medier.

Oppdatering etter oppdatering handlet om hvordan motstanderens standpunkter var feil, mens ens egne var riktige. Til tider virket det som om alt ved opposisjonen var feil, og at alt av det man selv mente var riktig. Den venstre vingen ble kalt kommunister, og de høyreorienterte ble enten kalt fremmedfiendtlige eller kapitalister.

Når både politikere og aktive debattanter går inn i kampen, vet de selv innerst inne, at deres fortelling er en illusjon. Å forestille seg at alt ved seg selv og sitt eget parti er riktig, mens alt av hva opposisjonen mener er galt, er en illusjon. Dette gjelder i politikk, slik som det også gjør i resten av det offentlige systemet. I den kulturelle debatten, i næringslivet og i livet generelt.

Virkeligheten vil alltid ha flere nyanser enn hva demokratiet og det politiske systemet vil gjøre det til, og denne tilnærmingen vil aldri løse noen reelle problemer.

Det er ytterst sjeldent at virkelig gode eller dårlige resultater oppnås. Det vil alltid være noe som kan gjøres mer effektivt ved å velge en litt annen retning, og det er alltid andre aspekter og dimensjoner som kunne vært involvert. Likevel har vi som samfunn en tendens til å ville polarisere tingene, dele dem opp i riktig eller galt, og bruke energi på å argumentere fremfor å gå til handling.

Vi bruker formuer på å argumentere, både gjennom markedsføring og i sosiale medier, og vi angriper både organisasjoner og enkeltpersoner. Jeg personlig er overbevist om at det går store mengder verdifull energi tapt i slike prosesser, men hva er alternativet?

Alternativet til denne oppdelingen av riktig og galt, er bevisste handlinger. Handlinger som oppstår fra et tankesett hvor man fortsatt kan ha diskusjoner, men hvor vi oppriktig prøver å lytte til den andre parten. Hvor man prøver å forstå deres argumenter, følelser og virkelighet. Dette er den første og bevisste delen hvor vi tar første steg bort fra behovet for å alltid ha rett.

Den andre delen er selve handlingene. Med dette mener jeg å sette fokus på hvordan vi faktisk kan løse problemene det er snakk om. Flytte oss fra prat til handling. Dykke dypere ned og forstå problemets natur, vår egen rolle i det og hvordan vi selv kan bli en del av løsningen i stedet for problemet.

La meg gi et par eksempler:

 1. I 2007 tok fotografen Beth Terry et røntgenbilde av magen til en papegøye, og bildet sjokkerte henne. Fuglens mage var nemlig full av plastavfall, og dette motiverte henne til å starte et liv uten plast.

  Hver måned gjorde hun små endringer i sin livsstil, noe som resulterte i en god forståelse for hvordan plast er blitt en del av nesten alle deler av våre liv. Denne kunnskapen valgte hun å videreføre til en blogg, som i dag er blant den mest leste blant mennesker som Beth Terry, som ønsker å redusere de skadelige effektene av plast.

  Beth Terry har også skrevet en bok om emnet, men hun har hele tiden unngått å skylde på andre. Hun har aldri presentert seg selv som bedre enn andre, i stedet har hun valgt å la de bevisste handlingene inspirere. Hennes ideer er blitt til en bevegelse, en kraftfull bevegelse, fordi hun har vist andre veien fra holdning til handling.
   
 2. I et annet sted i verden, Detroit USA, bestemte Will Allen seg for å bringe fersk mat til storbyen. Han var frustrert over de store mengdene av dårlig fastfood og kast-vekk-kultur, som også førte til en opphopning av avfall, spesielt i de fattigste strøkene i byen.

  For å skape en endring, startet Allen et lite marked i et slitt område i Detroit hvor han solgte fersk mat. Hvert år kom han opp med nye og bedre måter å tjene lokalområdet på, og han begynte å interessere seg for avfallsproblematikken og iverksatte flere konkrete tiltak.

  Disse bevisste handlingene har ført til etableringen av en virksomhet i utkanten av Detroit, som spesialiserer seg på å forvandle avfall til kompost. Basert på grønn energi, har Allen skapt hundrevis av arbeidsplasser, og virksomheten produserer over 500.000 kg bærekraftig mat i året.

  Men på veien dit gikk man gjennom mindre bevisste handlinger, og man tok et bevisst valg om å ikke debattere, men la handlingene snakke for seg selv.

Eksemplene over viser to helt alminnelige mennesker, hvor deres lidenskap har vært i stand til å løse meget konkrete problemer. Deres metode er en bevisst serie av påfølgende handlinger, som sammen har resultert i en merkbar endring og forbedring. Deres tankegang er oppmerksomhet og nysgjerrighet, og de unngår bevisst å delta i diskusjoner hvor de vil overbevise andre om at deres vei er den rette, mens alle andre tar feil.

Jonathan Løw (Foto: Privat)

Det er noe utrolig befriende med denne tilnærmingen til livet, og jeg personlig er grundig lei av det politiske debattklimaet, hvor vi går til angrep og spytter ut den ene selvmotsigelsen etter den andre.

Oppdelingen kan være ”de og oss”, ”liberalisme eller kommunisme”, ”bærekraftig eller miljøsvin” osv. Svart/hvitt stereotyper hvor vi oppfatter oss selv som korrekte og de andre ukorrekte.

Dette fratar oss mye innsikt som vi mennesker kunne ha oppnådd hvis vi bare hadde tatt livet mer som en Beth og en Will:

 1. Muligheten for å oppnå en dyp innsikt i komplekse problemstillinger.
 2. Nyanser i livet som gjør det rikere og mer verdifullt å leve.
 3. Gleden ved å lære og oppnå små, men målbare resultater gjennom målrettede og bevisste handlinger.
 4. Vi fratar oss selv en følelse av handlingskraft og innflytelse, når vi setter livet opp i stereotyper og motsetninger.


Tekst: Jonathan Løw


Les også: Kunnskapsarbeideren