Fredrik Bjørland er Senior Investment Manager i det familieeide investeringsselskapet Ferd. Han begynte på sin MBA-utdannelse i økonomisk styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole i 2015.Fra tidligere hadde han en bachelor i internasjonal økonomi.

Jobbet med analyse og investeringer

 – Jeg fullførte bachelorutdannelsen min ved Handelshøyskolen i København i 2005 og har hatt forskjellige typer arbeid siden det, både innen revisjon, investeringsanalyse og aktivt eierskap av virksomheter, forteller han.

Etter ti år i arbeidslivet hadde han et ønske om å følge opp utdannelsen sin. Mange av de verktøyene han jobbet med til daglig hadde han lært seg opp gjennom årene, men uten den teoretiske forankringen som følger av et masterstudium.

– Etterhvert ønsket jeg å forbedre verktøykassen min, og jeg tenkte derfor at det kunne være nyttig å gå tilbake til skolebenken igjen, forteller han.

Deltid ble løsningen

Bjørnland er trebarnsfar, og det å kaste seg ut i et fulltidsstudium igjen var egentlig ikke noe han kunne tenke seg.

– Det var ikke et tema. Løsningen ble derfor et deltidsstudium. Jeg begynte på NHHs executive MBA, som egentlig er et fulltids ettårsstudium, og tok det på to år. Da fikk jeg muligheten til å kombinere studiene med jobb og et hektisk familieliv, forteller han.

Bjørland valgte Exectutive MBA-studiet ved NHH fordi han fant ut at studiet hadde et faglig innhold som passet veldig godt til de utfordringene og mulighetene han sto overfor i sin hverdag på jobben. Hensikten hans med studiet var først og fremst å utvikle seg i jobben og bli bedre i de ulike jobbaktivitetene, noe han fikk god hjelp til underveis i studiet, ikke minst fordi han var i jobb samtidig med at han var student.

Bedre analyser og beslutninger

– Jeg lærte veldig mye både av medstudentene og av forelesningene. Både undervisningen, og kombinasjonen med jobb, gjorde at jeg ble tydeligere på hvorfor og hvordan jeg tok beslutninger i jobben, forteller han.

Ferd er et selskap som blant annet driver med investeringsanalyse, verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. For Bjørland betyr det at han både gjennomfører selskapsanalyser og følger opp en del virksomheter. Dette kan for eksempel være strategiske analyser ved ekspansjon til et nytt marked eller oppkjøp av en bedrift. Da har han stor nytte av det rammeverket han har fått gjennom studiet.

– Jeg kan strukturere og analysere bedre, og dermed vurdere på et bedre grunnlag. Da blir det totalt sett en bedre beslutning, sier han.

MBA-deltidsstudium på to år

Studiet ga ham totalt 60 studiepoeng og bestod av fire moduler:

 • Strategisk lønnsomhetsanalyse
 • Prestasjonsmåling og lønnsomhetsanalyse
 • Prosjektanalyse og finans
 • Organisering, ledelse og helhetlige styringssystemer.

– Alle modulene i studiet har gitt meg en bredere kompetanse og er noe jeg har fått nytte av i jobben min. Kall det gjerne en mer helhetlig tilnærming, sier han.

Studiet ble gjennomført med deltakelse på femten intensive og obligatoriske samlinger og en studietur. I tillegg var det nødvendig å lese en del på egen hånd og delta i gruppearbeid. På samlingene ble de fire ulike modulene gjennomgått samtidig som det også ble forelest i ulike aspekter ved ledelse gjennom alle fire modulene.

Allerede på den første samlingen fikk studentene en forelesning om ulike former for ledelse, og spredt utover studiet var det forelesninger om tema som endringsledelse, teamledelse, ledelse og bedriftskultur, forhandlingsledelse og destruktiv ledelse.

Hjemmeeksamen og prosjektoppgaver

På kveldstid fikk studentene møte forelesere fra politikk, næringsliv og akademia for å supplere og gi alternative innfallsvinkler. For hver av de fire modulene måtte studentene ta en hjemmeeksamen, noe som krevde tilgang til nett for levering av elektronisk eksamensbesvarelse. I tillegg til fire hjemmeeksamener, måtte han også skrive to prosjektoppgaver i løpet av studiet.

Den kompetansen han fikk gjennom studiet ved NHH var viktig for ham og passet med de utfordringene han står overfor i jobben. De kan være litt forskjellige, etter hva slags organisasjoner de til enhver tid arbeider med, men han mener utdannelsen han har fått gjennom Executive MBA fra NHH har gitt ham et godt utgangspunkt for å gjøre en bedre jobb.

Bjørland har ikke skiftet jobb.

– Det var heller ikke det som var motivasjonsgrunnlaget for å gjøre dette. Jeg valgte ikke dette studiet fordi jeg ønsket meg en ny jobb, men for å få bedre kompetanse med ansvar i den jobben jeg har, forklarer han.

Likevel ser han ikke bort fra at Executive MBA fra NHH kan bli en døråpner for ham i fremtiden.

Skapte relasjoner og bygde nettverk

Det var ikke bare selve utdannelsen som var viktig for ham, men utdannelsen skapte også mange nye relasjoner.

– Vi var 23 studenter, så det var egentlig et ganske lite kull. De 22 andre kom fra litt ulike bransjer, alt fra økonomi og regnskap, til olje og maritim næring, luftfart, kulturliv og forsvaret, forteller ham.

Takket være Executive MBA fra NHH har Bjørland også fått et nytt og bedre nettverk.

– Det er mye lettere når man har gode relasjoner, så det er en veldig bra ting, legger han til.

Bygging av nettverk og relasjoner er ifølge NHH også en viktig del av utdannelsen. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess, heter det på NHHEs nettside.

Executive MBA ved NHH

Studiet Executive MBA ved NHH passer i utgangspunktet for den som er eller ønsker å bli leder. Bjørland og de andre studentene ble presentert for en grundig forståelse av bedriftsøkonomiske modeller og verktøy, sett fra et strategisk og ledelsesmessig perspektiv. Executive MBA-studiet retter seg mot den som ønsker å anvende økonomisk styring og ledelse i et helhetlig perspektiv.

Kompetansen man opparbeider seg i løpet av studiet vil være nyttig for den som er i eller er på vei mot lederposisjoner, for rådgivere eller for styremedlemmer.

Bjørland fikk i løpet av studiet også en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og andre verktøy kan brukes for å øke verdiskapingen i virksomheten. Samtidig fikk studentene muligheten til å integrere teori og praktisk anvendelse rettet mot aktuelle problemstillinger. Slik ble studiet både faglig interessant og direkte anvendbart.

VERDT Å VITE

 • Early bird pris: kr 360 000 (kr 90 000 per semester) ved signert studiekontrakt innen 1. april 2018
 • Forløpende opptak. Søknadsfrist 1. juni 2018
 • Oppstart: 6. september 2018
 • Undervisning på Sem Gjestegård i Asker og NHH i Bergen
 • 15 intensive samlinger i fire faglige moduler over to år
 • To utenlandsturer
 • Studieavgift: kr 390 000 (kr 97 500 pr semester

Les mer om søkeprosessen her!

Søk her!