Det sier Haakon Thorsen, administrerende direktør i BNS Container AS. BNS Container AS formidler, tilpasser og leier ut containere til hele landet. De 32 ansatte i selskapet deler ledelsens ambisjoner om å tredoble omsetningen i løpet av fem år. Men for å lykkes, må bedriften også se hvordan man kan bli bedre og derfor valgte man å starte med evalueringen salgsavdelingen og deretter gjorde man en grundig evaluering av ledelsen. For BNS er en virksomhet som tar lederskap på alvor. Til de grader at ledergruppa – som den aller første i Norge – i vår aksepterte utfordringen ”Curious Leadership Quest”.

- Etter at vi gjennomgikk programmet har det skjedd en svært god utvikling hvor vi fem i ledergruppen har lært å fokusere på å videreutvikle det gode lederskapet vi har i BNS, og Curious Leadership Quest har vært et viktig verktøy for oss i denne prosessen, sier Haakon Thorsen.

Flertrinnsrakett

- Curious Leadership Quest er et program utviklet og ledet av Curious AS. Det er en utfordring til norske ledergrupper, og er en flertrinnsrakett med tre faser hvor vi i første fase måler ”startstrek” av hvert enkelt medlem av ledergruppa, hvor kolleger, overordnede, underordnede og andre blir bedt om å gi dem en score på ulike aspekter ved deres lederskap. Den enkelte leder gjør også en egenevaluering. I andre fase evalueres fase én, og etter at rapportene som følger fra punkt én er klare, får vi en akkumulert indeks som sier noe om hvor godt lederskapet er i denne gruppen. Med dette resultatet som utgangspunkt, samler vi ledergruppa til tre samlinger hvor vi jobber med de lederskapsutfordringene som er mest fremtredende. Til slutt måler vi ledergruppa igjen for å sjekke av om resultatene er i tråd med forventning og ambisjon. Og det er et ambisiøst og intensivt program som i løpet av tre til fire måneder har hjulpet ledergruppa mange skritt fremover og som har løftet den akkumulerte lederskapsindeksen betydelig ved å gjøre relativt små endringer. forteller Curious´ ledertrener og coach Paal Leveraas som tror mange bedrifter kan ha nytte av programmet.

Stimulerer ledelsen

- Lederskap er ikke noe som er forbeholdt noen få utvalgte, ”fødte” ledere. Snekkeren har hammer, pianisten har sitt piano. Lederens verktøy er lederen selv. Å bruke dette verktøyet på en god måte kan læres, og vi vil være med å stimulere norske ledergrupper slik at de forstår dette og gjør noe med det, og indeksen som fremkommer i prosessen er såpass universell at ledergrupper kan utfordre hverandre i en uformell kniving om hvem som oppnår best samlet score. Curious Leadership Quest tar utgangspunkt i å måle de fem områdene som Jim Kouzes og Barry Posner har identifisert som de mest etterspurte egenskapene hos en leder: Rollemodell, visjonær, nytenker, tilrettelegger og coach. Curious AS utvikler og gjennomfører dette programmet som hjelper norske virksomheter på områder som motivasjon, lederskapsutvikling, merkevareidentitet og presentasjonsteknikk, og når et tilstrekkelig antall ledergrupper har gått gjennom dette programmet, er målet å utvikle det videre til et uformelt ”NM i ledelse”, hvor virksomhetene som har de beste ledergruppene fremheves spesielt, sier Leveraas

Av Kaare Skevik jr.