Tenk deg en fotballkamp. Uansett resultat, samles alltid spillere og trenere for en briefing etter kampen for å gå gjennom hva som gikk galt, hva kan bli bedre og hva som gikk bra.

Akkurat det samme bør vi gjøre etter hvert møte for å oppsummere, avklare og evaluere i følge Harvard Business Review.

dårlige møter.jpg

Unngå katastrofale dårlige ledermøter 

Her er rådene:

1. Bekreft beslutningen og bestem neste trinn. 

Oppsummer hva som ble besluttet, hvem som har ansvar for hva, deadline for når det skal være klart, hvordan det vil bli fulgt opp og hvordan det skal bli kommunisert ut. Hvis alle forstått møtets innhold, minsker faren for at noen trenger å ta opp spørsmål du faktisk allerede har diskutert.

2. "Hva ble besluttet på møtet?"

Hvis en kollega skulle spørre deg om møtets innhold, må du hvite hva du skal svare.

Oppsummer hva som var det viktigste som ble besluttet under møtet, og hva som skal formidles ut til de andre i selskapet. Ta opp om det er noe du sannsynligvis ikke bør fortelle om til de andre, da med saklig grunn. Tre punkter å forholde seg til, som alle bør være i stand til å svare på etter møtet:

  1. Dette var formålet med møtet.
  2. Dette diskuterte vi på møtet.
  3. Dette bestemte vi på møtet.

3. Be om tilbakemelding. 

For møtet skal bli enda mer effektiv i fremtiden, ta et minutt å spørr hva deltakerne syntes om informasjonen som ble gitt på møte, om eventuelt materialet som ble utdelt under møte, og selve gjennomføringen av møte. Et tips er å gjøre det så konkret som mulig ved først å spørre hva som var dårlig, hva kan bli bedre og hva som var bra – altså hva dere skal fortsette med.

møteplager.jpg

Hva gjør du med møte plageren? 

Layout 1