- Mennesker har en naturlig tendens til å rette seg mot det negative. Våre hjerner har større sannsynlighet for å oppsøke negativ informasjon og lagre dette raskt til minnet, sier Matthew Della Porta, en positiv psykolog og organisasjonskonsulent i USA.

Dette er selvfølgelig ikke bare dumt. Å erkjenne problemer og ta tak i feil, kan lede oss til bedre løsninger. Men vi går ofte for langt, vi dveler ved det negative, og banker oss selv opp for våre feil, skriver Entrepreneur.com.

Ved å bevisst øke fokuset på det positive, kan vi begynne å utjevne balansen. Da kan vi finne en gylden middelvei hvor vi kan se på feil og utfordringer uten å bli nedfor. Vi blir heller mer motiverte, produktive og klare for suksess.

Her er tre tips du kan prøve for å hjelpe hjernen din til å holde seg positiv:

1. Uttrykk takknemlighet

Negative hendelser blir store og setter seg fast hvis man ikke bevisst balanserer dem ut.

- Når du står overfor utfordringer, er det viktig å også gjøre en status på hva som går bra. Å tenke på det gode i livet ditt kan hjelpe til med å balansere det positive og negative, og det gir hjernen den ekstra tiden den trenger for å registrere og huske de positive hendelsene, sier Della Porta.

For å hjelpe hjernen med å lagre positive hendelser, kan du reflektere over hva du er takknemlig for, og gjør dette minst en gang i uken. Skriv ned hva du er takknemlig for, som for eksempel muligheten til å kunne forfølge en karriere du elsker, eller familien som støtter deg. Hvis du foretrekker en daglig rutine, så kan du skrive en logg hver kveld over de gode tingene som skjedde i løpet av dagen.

- Bare gjør det kort og enkelt. Hvis du prøver å hamre frem takknemlighet, så blir det fort kjedelig.

2. Gjenta positive affirmasjoner

Hvilken som helst politiker eller markedsfører vet at jo oftere du hører en beskjed, jo større sjanse er det for at du tror på det. Dette gjelder også for beskjeder om hvem du er eller hva du er kapabel til. Ved å repetere positive affirmasjoner med stor overbevisning flere ganger hver dag, trener du hjernen til å tro på det.

- Over tid vil du begynne å internalisere dem, sier Della Porta.

Velg to til tre affirmasjoner som representerer dine verdier og mål, som for eksempel «jeg kan takle hva som helst», «det er nok av tid», eller «jeg blir bedre for hver dag som går». Denne repetisjonen vil påvirke hvordan du håndterer negative hendelser. Det kan være spesielt effektivt hvis du har en tendens til å tenke negativt.

3. Utfordre negative tanker

Hver gang vi får en negativ tanke velger vi hvordan vi skal reagere. Vår naturlige reaksjon er ofte  at vi begynner å dvele. Hjernen tenker hardt på negative hendelser og gjør dem større og viktigere enn de er. For å bekjempe dette, se for deg at tanken ligger utenfor deg. At tanken er noe du kan observere og dekonstruere. Da kan du skape en vane hvor du distansierer deg fra tanken i stedet for at du dveler ved det.

Videre kan du utfordre de negative tankene om deg selv. For eksempel hvis oppstartsbedriften din ikke får oppturen du hadde håpet på, så tenker du kanskje «jeg er en fiasko». Men dette er jo ikke sant, og det er lite produktivt. Tenk heller og se på hendelsen annerledes. Du kan si: Jeg jobbet hardt, men jeg klarte ikke å forutse endringene i markedet. Jeg er skuffet, men nå skal jeg prøve på nytt med nye opplysninger.

Denne tolkningen er mildere, mer korrekt og den er proaktiv.

- I begynnelsen vil denne strategien føles vanskelig og du vil tro at den ikke fungerer. Men over tid, vil dette gå automatisk for deg, og negative tanker vil ha mindre sannsynlighet for å dukke opp. Ingen gjør dette naturlig, du er nødt til å lære og øve, sier Della Porta.


Les også: 5 viktige ingredienser for å kunne jobbe med det du elsker