Komplette messeløsninger

– Mange underleverandører fokuserer på selve produksjonen og produktene. De er altså rene produsenter. Selv om jeg har lang bakgrunn fra reklamebransjen, velger jeg ikke å bruke tid på å sette sammen de ulike produktene selv. Vi henvendte oss derfor til Expolinefor å høre hva de kunne tilby, siden jeg visste at de leverte komplette

løsninger. Vi fikk satt sammen en totalløsning på messemateriell og annet profileringsmateriell vi trenger sammen, med Expoline. Det fine med dem er at de er både rådgiver og produsent og tilbyr også designbistand ved behov. Det er viktig å ha det profilmessige og den grafiske delen ivaretatt som en helhet og få den gjennomført i alt vi gjør, samt at vi får veiledning i prosessen og kan sparre med dem på ideer og lure løsninger.

Oppblåsbare telt

Olafsrud har de siste årene valgt Expoline som totalleverandør på både messemateriell og lett transporterbart materiell til NLFs regionskontor.

– Vi deltar på store messer innen transport og logistikk, og her har Expoline levert alt fra A til Å. Dette er alt fra byggesystemer for stands til alt av print og materiell vi ellers bruker på messer. Det fine medExpoline er at de ikke bare leverer det vi ber om, men de går inn i vår situasjon og ser hva vi kan ha behov for. Da vi planla en større landsomfattende turné, hadde vi tenkt oss noen enkle telt. Expoline kom da med ideen om å bruke oppblåsbare teltløsninger som var lett å transportere. Dette er den type merverdi vi får ved å bruke en totalleverandør som også fungerer som rådgiver. De har kompetansen på hva du kan bruke og jobber ut ulike ideer. De oppblåsbare teltene ble levert ferdige med dekor, og var svært iøynefallende.

– Siden vi er synlige utad på både messer og regionale arrangementer, er profileringen viktig. Vi har fått levert alt fra krus og småting, bagger, vesker, flagg og rollups, til stands på flere kvadratmeter og større systemer som kan rulles rundt. Expoline leverer og monterer ferdig, slik at vi slipper å bruke ressurser på montering og oppsett.

Vi har også benyttet grunnsystemer som de leier ut uten profilering, der vi henger på vår profil og dekor. Dette er systemer som kan brukes på nytt hvis vi har behov for dem senere.

Fortau på rull

Olafsrud forklarer at profilarbeidet deres også omfatter rekruttering, noe som stiller ekstra store krav til tilpasning av materiell.

– Selv om vi er en traust bransje, er rekruttering faktisk noe av den viktigste profiljobben vi gjør. Vi er inne i alt fra barnehager og oppover, der trafikksikkerhetsarbeid er en viktig oppgave for oss. Vi rekrutterer også til bransjen ved at vi er inne fra 10. klasse og oppover. Expoline har levert materiell til arbeidet vårt i barneskoler

på trafikksikkerhet. Vi fikk laget gulvmatter med veier på som vi legger ut i klasserommet, der første- og andreklassinger ved å bruke lekebiler blant annet lærer hvordan de skal stoppe for biler. Etter litt film tar vi dem med ut i skolegården, der vi ruller ut fortau, som Expoline har levert på rull, foran lastebilen slik at de blant

annet lærer når de skal stoppe. Dette er nok et eksempel på den varierte helhetsløsningen Expoline leverer for oss.

– Det fine med en slik leverandør er at de har kunnskap om alle typer medier. Uansett hva du spør om, så har de løsningen, enten det er på skjerm eller print, kulepenner eller 200 kvadratmeter profilering som skal henges på vegg. De leverer også rundt omkring til regionkontorene våre i Norge og har laget transportable løsninger for utstillingsmateriell. Skulle det oppstå feil, står de på hodet til det er løst og har en solid vilje til å rette opp raskt. Dette er utrolig viktig når man skal ha en messe neste dag, at en leverandør er villig til å ta natta til hjelp for at alt skal bli klart. Jeg tenker at vi kunne fått noe billigere enkeltkomponenter ved å gå rett på de ulike leddene,

men dette tar tid. Expolines komplette løsninger gjør at vi slipper å bruke ressurser på ting som ikke er kjernevirksomheten vår, avslutter Olafsrud.

Ta kontakt med Expoline avdeling Oslo

Ta kontakt med Expoline avdeling Trondheim

Ta kontakt med Expoline avdeling Bergen

jul.jpg

Fleksible messeystemer for gjenbruk. Her brukt som julepakke på Flesland og Gardemoen.