Et annet navn for denne linsen er persepsjon. Din persepsjon viser deg hvordan du tolker ting som skjer, men også hvordan du fungerer som leder i livet ditt. På samme måte som en termostat som holder temperaturen konstant i et hus, er vår persepsjon innstilt på å tolke verden på en spesifikk måte. Kanskje lurer du på hvordan dette går til.

Innlært adferd - paradigmer

Som barn lærer vi en mengde vaner og adferd fra omgivelsene våre. Over tid forvandles adferden vi har til å bli en naturlig del av oss. Et paradigme er dermed blitt skapt – det vil si en samling av innlært adferd eller vaner som blir liggende dypt i underbevisstheten vår. Vi begynner dermed å leve ut disse vanene på automatikk og er sjelden bevisst hva vi gjør. Underbevisstheten eller vårt paradigme kontrollerer derfor alt vi gjør som person og leder. Ting som; hvordan vi tar de ulike avgjørelser, hvordan vi håndterer utfordringer og vår måte å kommunisere på. Alt dette er styrt av underbevisstheten vår og er noe vi gjør på automatikk.

Adferd og resultater hører derfor sammen. Så lenge et menneske fortsetter med samme adferd kommer man til å fortsette å få samme resultater. Det å forstå adferden og paradigmet sitt er en nøkkel til å bli en god leder.

Hvordan leder du?

Dine vaner og paradigmer kontrollerer også persepsjonen din. Det vil si, måten du ser verden på. Hvis du er innlært til å søke etter løsninger kommer du også til å finne dem. Spør derfor deg selv om du ser muligheter og tror at du får det til eller om du ser utfordringer og har en tro på at noe ikke går. Når du lar vaner og paradigmer styre deg bremser du ikke bare deg selv, men også teamet ditt. 

Hvis du som leder ønsker å løfte bremsen for å skape nye resultater er det viktig å forstå hvorfor du får de resultatene du har i dag. Det handler sjelden om at du ikke kan – det handler mer om at du har en ubevisst tro om noe helt annet. Du har ikke kunnskap nok om hvordan din egen adferd og dine paradigmer begrenser deg i livet.

Når du som leder vil forandre resultatene dine må du begynne å studere deg selv og paradigmene dine. Du må begynne å stille spørsmål om hvorfor du ikke mestrer enkelte oppgaver – eller hvorfor du ikke får det til. Forandring kommer av å være villig til å bli bedre kjent med seg selv og forandre gamle tanker og ideer.

Persepsjon og lederskap

En god leder jobber aktivt med å bli mer bevisst adferden sin og er sensitiv på hva persepsjonen viser. Persepsjonen er rett og slett en gave og et viktig verktøy hvis du ønsker å forbedre dine lederegenskaper og kommunikasjon til både medarbeidere og kunder. Som leder setter du pulsen i både team og bedrift. Du er et forbilde og må gå frem som et godt eksempel for å kunne inspirere andre. La derfor din persepsjon lede deg til å bli en enda bedre leder. 

Øk bevisstheten din og jobb for å bli bedre kjent med deg selv. Når ”linsen” din og hvordan du ser på omgivelsene endres, kommer du til å oppleve nye resultater. 

Disse spørsmålene gir deg en god start:

Hvordan leder du?

  1. Hvordan ser du verden – opplever du mest problemer eller løsninger?
     
  2. Gjør du noe hver dag for å bli bedre kjent med deg selv (dine styrker og svakheter)?
     
  3. Kan du flytte fokus fra medarbeiderne dine til å se hvordan din egen adferd, som leder, påvirker alle i teamet ditt?
     
  4. Hvordan hører adferd og resultatene dine sammen?

Når du tar deg tid til å forstå deg selv, utvikles du som leder. Jo bedre du kjenner deg selv, desto bedre kommer du til å kunne hjelpe og inspirere medarbeiderne dine. Lykke til!


Tekst: Ihrén Abrahamsen & Lian Kirksæther

Ihrén Abrahamsson er forfatter, foreleser og jobber med lederutdanning. Hun samarbeider i dag med verdens coachen Bob Proctor. Ihrén bor i Oslo men arbeider internasjonalt med å utdanne bedrifter, organisasjoner og privatpersoner til å skape de resultater de virkelig vil ha. www.ihrenabrahamsson.com

Lian Kirksæther har spesialisert seg på temaet sensitivitet. Hun veileder, kurser og gir informasjon til privatpersoner, organisasjoner og bedrifter. Og hun holder også helsekurs for sensitive i Spania. Lian Kirksæther skrevet mange artikler, gitt ut en Coaching CD og nå kommer boken. www.harmoni.no


Les også: Gode holdninger skaper resultater