– Dette kommer nok som en overraskelse på mange, sier administrerende direktør Per Kjetil Parr i Euro Business School. – Det er en utbredt oppfatning at det er de eldre man kan regne som de mest tradisjonsbundne og lojale kundene.

På spørsmål om en ser etter tilsvarende matbutikkjeder borte som hjemme når en handler mat i Norge, svarer hele 57 prosent av de mellom 18 og 29 år «ja». Også de mellom 30 og 39 år utviser forholdsvis stor lojalitet. Blant respondentene som er over 40 år, synker andelen som svarer «ja» på spørsmålet, til nærmere 35 prosent.
 
– Undersøkelsen er en vekker i forhold til hvordan man bør jobbe med service og salg. Mange i den eldre garde mener nok at serviceinnstillingen blant personalet i butikken ikke er slik den engang var. Man kan få stor effekt av hyppigere bruk av «hei», «hadet» og «takk» overfor kundene – men man bør også vise at man mener noe med å si det, kommenterer Parr.
 
Om en er mann eller kvinne ser i undersøkelsen ikke ut til å bety noe for kundelojaliteten. Det kommer imidlertid frem at det er på Vestlandet kundelojaliteten ser ut til å være lavest. Der er det kun 30,1 prosent som oppgir at de ser etter tilsvarende matbutikkjede borte som hjemme når de handler i Norge. Nord-Norge har høyest lojalitet, med 45,1 prosents andel som ser etter butikkjeden de kjenner best.
 
Undersøkelsen som er landsrepresentativ ble gjennomført 31. mars og 1002 respondenter ble spurt over telefon.