Deltagerne i Tendensrapporten for Årets Unge Ledere er tidligere kandidater fra perioden 2012-2015. Rapporten forteller om tendenser og preferanser blant unge ledere, deres karriereplaner, ambisjoner, prioriteringer og ønsker for fremtiden. Formålet er å gi en innsikt som kan tilpasse arbeidet med å tiltrekke, beholde og utvikle unge ledere.  

I undersøkelsen var det 105 besvarelser. 39 % kvinner, 61 % menn og gjennomsnittlig alder var 35,7 år. Deres antall års erfaring som leder: Kvinner: 6 år Menn: 7,8 år

Undersøkelsen er utført av konsulentselskapet Assessit AS.

Resultatene i rapportene endres fra år til år. Nye ledere kommer til og verden og næringslivet endres. I rapporten har de sett nærmere på hva som betyr mest for de unge lederne i jobben.

  1. Hvor lenge de har tenkt å bli hos arbeidsgiveren
  2. Hva de motiveres av
  3. Hva som betyr mest for dem i en ansettelse
  4. Hvordan de ønsker utviklingsprogrammer lagt opp
  5. Hva de har tenkt skal være neste skritt på karriereveien
  6. Hvordan alt dette kombineres med privatlivet  

Vil ha muligheten til å gjøre en forskjell

I år vises blant annet en tendens til at unge ledere, i tillegg til å ville prioritere «spennende oppgaver» og «muligheten til å gjøre en forskjell», også å ville prioritere «videreutvikling og kompetansebygging» mye høyere enn året før.

De er også veldig bevisst på viktigheten av å ha «en leder jeg trives med», et valg som i fjor var lengre nede på listen av prioriteringer.

Disse valgene er truffet på bekostning av «beslutningsfrihet i jobben», som i fjor var plassert øverst i prioritering sammen med en «konkurransedyktig lønnspakke», som i år ligger langt lengre nede over områder som betyr mest i et ansettelsesforhold.

Ønsker kompetanseutvikling

Årets rapport viser en tendens til at unge ledere har planer om å bli lenger i jobben sammenlignet med fjoråret. Samtidig er de ganske tydelige på at hvis bedriften ikke har «strukturerte utviklingsmuligheter» å tilby, er det ganske stor sannsynlighet for at de søker jobb andre steder. «Videreutvikling og kompetansebygging» har blitt enda viktigere.

Noe annet som er viktig er «at familien trives mens jeg gjør karriere». Særlig menn er opptatt av dette. Kanskje er dette en overraskelse?

Kvinner opplever forskjellsbehandling

En kjedelig sak er at en tredjedel av kvinnene har opplevd selv, eller observert andre kvinner bli negativt forskjellsbehandlet i jobbsammenheng. Dette opplever ikke mennene. Kvinnene nevner for eksempel «ekskludering fra fora hvor beslutningene tas», «gutteklubb» og «betydelig lavere lønnssats for nyansatte» som noen av områdene dette dekker. I liten grad opplever mennene dette.

Vil ha balanse mellom jobb og privatliv

Balansen mellom privatliv og jobb er særdeles viktig for de fleste. Arbeidsgivere som anerkjenner dette og gir sine medarbeidere muligheten til å finne denne balansen ser ut til å være mer attraktive arbeidsgivere.

Årets Unge Ledere er utviklet av konsulentselskapet Assessit og har vært gjennomført siden 2009.

Tekst: Anne Marie Monsen

LederNytt abo annonse okt 16.png