Hvem ønsker ikke å ha den perfekte CVen og samtidig gjøre en best mulig presentasjon av seg selv når man søker ny jobb? Det vil vi jo alle. Men det er faktisk lett å tabbe seg ut og her er 10 råd til deg som vil unngå alle fallgruvene:

Det handler om CVen:

Advarsel nr 1: For langt og kronglete

”Hvis informasjonen på CVen med fordel kunne vært kuttet ned til halvparten, kan det tyde på at lederen har problemer med å sammenfatte og kommunisere tydelig. En lang og kronglete CV kan bety at søkeren ønsker å ”fylle ut” der man tydeligvis mangler erfaringer, og at man prøver å dekke over disse manglene”.

Advarsel nr 2: Utydelig

” Hvis man kaller seg ”lagspiller” og ”individualist” i en og samme CV er det vanskelig for hodejegeren å vite hvem du egentlig er. Det er også et tegn på å bli avslørt og viser bare at man prøver å gardere seg. Og det oppfattes gjerne som litt feigt”.

Advarsel nr 3: Alt for bråkjekk
”Hvis en kandidat er alt for bråkjekk og bruker stilen ”her har du meg”, kan det virke useriøst. Visse ledere som er typiske akademikere føler i blant at de må stå fram som mer folkelige og ”kjekkere” enn de egentlig er”.

Advarsel nr 4: Vær forsiktig med personlige detaljer
”Et personlig brev skal vise hvem man er. Ikke prøv å bedre imagen med for mange vanskelige ord. Hodejegerne slår raskt hull på den boblen”.

Advarsel nr 5: Unngå gjentakelser

”Ikke gjenta opplysninger fra CVen i ditt personlige brev. Din CV skal fortelle hva du har gjort, ditt brev skal fortelle hvem du er og hvorfor nettopp du passer til den aktuelle jobben”.

Under intervjuet:

Advarsel nr 1: Kjenner ikke egne svakheter
”Det å ikke kunne svare på hvilke svakheter man har, er i seg selv en svakhet. For hvis man er en sterk person vil man ikke ha problemer med å innse at de aller fleste har noen svakheter. Og det å innrømme at man har svakheter er ikke noe hinder for å få en jobb”.

Advarsel nr 2: Har ingen refleksjoner rundt egen lederrollen
”Det at kandidater får pustebesvær når jeg spør ”hvorfor er du sjef?” er ikke bra. Da blir jeg urolig over personens selvinnsikt og motivasjon. Da har man nemlig ikke tenkt over sin egen rolle, og det hender ofte at jeg får ganske tynne og vage svar på dette spørsmålet”.

Advarsel nr 3: Kan ikke gi eksempler på dårlige avgjørelser
”Hvis du ikke kan gi noen eksempler på dårlige valg eller beslutninger du har tatt, har du langt igjen til å bli en god leder. For akkurat som i selve livet er det erfaringer og feil som utvikler deg”:

Advarsel nr 4: Alt for vage svar
”Hvis du ikke svarer på mine spørsmål, men heller virker usikker og snakker det bort, kan det bli et problem for din lederrolle. Jeg leter etter tydelige sjefer”.

Advarsel nr 5: Forsøker å ta over intervjuet
”Det finnes eksempler på kandidater som uten at jeg har spurt om det, begynner å fortelle om sitt liv eller sin jobb og som gir en lengre utredning. Som intervjuer har jeg en plan for den tiden vi bruker sammen og har lagt vekt på i vårt møte. Og jeg vil at vi følger denne planen. Om man har bra lederegenskaper har man nok is i magen til å kunne vente til jeg er klar for å få vite noe. Det er tross alt intervjueren som har innkalt til møtet og ikke omvendt”.

Kilde: Chef.se

Lederjobb - se ledige stillinger her!