«Lederstolen» som i generasjoner har vært tuftet på erfaringer og fartstid blir stadig utfordret av den yngre garde. I dag verdsettes nytenking, innovative – og kreative løsninger i minst like stor grad. Dette har utfordret den tradisjonelle lederrollen. Hjemme i Ålesund sitter 24 år gamle Anders Kløvning og reflekterer over hvordan han vil gå frem i sin nye rolle som Regionleder for Notar Oslo og Viken. Meglerkjeden har 14 kontorer og en historie som strekker seg helt tilbake til 1986. Etter knappe 2 år i DNB kom jobbtilbudet, uten at stillingen ble utlyst. - For mitt vedkommende handler ledelse om å være en sparringspartner som gjør at de ansatte trives på jobb, og opplever mestring. En god kultur og et inkluderende arbeidsmiljø er det desidert viktigste. Alle skal med, sier Kløvning, som videre deler sine 5 råd til hvordan man kan gå frem i en helt ny rolle.

1. Lytt til de ansatte – vær nysgjerrig Før man «går på scenen» burde man prate med de ansatte enkeltvis, og gjøre seg kjent med hvordan arbeidsmiljøet oppleves. I tillegg må man lytte til hvilke forventninger og krav som stilles. En god leder er tross alt en person som kjenner godt til sine kollegaer, og setter dem foran egne behov.

2. Finn ut hvor ‘’skoen trykker’’ Enhver bedrift kan forbedres, og hvertfall hvis ledelsen er klar over hvor ‘’skoen trykker.’’ Medbestemmelse, involvering og hyppige oppfølgingssamtaler kan være en god løsning.

3. Følg med på konkurrentene Hvis du først leser om konkurrentens nye påfunn i DN eller FA, er du antakeligvis for sent ute. Det er et kappløp om å holde seg relevant. En av de største utfordringene til dagens gründere er at de store selskapene raskt ‘’kopierer og forbedrer’’ gode ideer. Skal man unngå dette, må man ta en rekke forhåndsregler og sikre en tydelig posisjon parallelt som nye initiativ lanseres.

4. Omstilling og tilpasning Næringslivet er i kontinuerlig endring, og utviklingen skjer hyppigere. Skal man lykkes med å holde seg relevant, må man tilpasse seg kundens behov. I eiendomsbransjen ser man blant annet fremveksten av proptech, smart house-teknologi, effektivisering av byggenæringen (contech) og hvordan kunstig intelligens (AI) overtar rutinemessige og administrative oppgaver. Det gjelder å holde seg oppdatert, slik man kan implementere nye teknologitrender, som for eksempel VR, AR og blockchain – dersom dette er til forbrukernes beste.

5. Online og tilgjengelig
Tenk over hvilken type leder du vil være. Optimalt er du h*n som kommer tidlig på jobb, ser alle, samtidig som du smitter effektivitet og arbeidsmoral over på medansatte. Det er veldig motiverende å jobbe i et miljø hvor alle er på farten, alltid «online» og vil påta seg flere arbeidsoppgaver.

Tekst: NEF Ung Media Foto: Handelshøyskolen BI