Med Assessit Leadership Simulator tar selskapet nemlig i bruk dataspillteknologi for å bli bedre kjent med kandidatene. Det er fortsatt flere kriterier som legges til grunn i rekrutteringsprosessene, men de valgene man tar ved bruk av dette verktøyet, kan også bli lagt til grunn for den endelige avgjørelsen i prosessen.

- Da vi testet dette gjennom vårt Årets Unge Ledere-konsept så fikk vi utrolig gode tilbakemeldinger, forteller Per Kristian Øwre, partner og leder for Assessit i Trondheim.

scene.jpg

Bildetekst: Her er et skjermbilde av en typisk scene i Assessit sin nye simulator. Figuren i den virtuelle verden snakker til deg og stiller deg noen spørsmål, som du svarer på. Deretter legges alle svarene sammen.  

Assessit tester, utfordrer og evaluerer Norges beste unge ledere gjennom et faglig forankret prosjekt, med kandidatens læring i fokus.Klikk her for å lese mer om påmeldinger og nominasjoner.

 

Testes i virtuell verden

Assessit-simulatoren ser ved første øyekast ut som et hvilket som helst annet dataspill. Du beveger deg i en virtuell verden, med bygninger, kontorer og livaktige figurer, som både snakker og responderer på det du gjør og svarer.

Det er ulike scenarier som kan brukes for å teste kandidaten. Denne dagen viser Øwre oss et «første dag på jobben-spill», der det handler om hvordan du agerer når du møter din nye arbeidsgiver.

- Avhengig av hva du svarer, så åpner det seg nye alternativer. Det tar vel rundt 15 minutter, og til slutt vil en egen algoritme summere svarene dine og gi oss et bilde av hvordan kandidatene vil fungere opp mot den aktuelle jobben, forklarer Øwre.

Som sagt er det flere varianter. Man kan i tillegg til rekruttering, også bruke denne teknologien for å trene ledere i for eksempel vanskelige samtaler, hvordan man takler uheldige hendelser på jobb og lignende type problemstillinger.

simulator.jpg

Bildetekst: Simulatoren er intuitiv og enkel å bruke. 

Ønsker å være i front

- Vi tror det er viktig å utvikle den bransjen vi er i. Denne type teknologi er noe vi tror vil komme sterkt i fremtida, og vi ønsker å ligge i forkant, sier Øwre.

Han tror spesielt unge mennesker vil forstå denne måten å bli testet på.

- Nå er det mange voksne som kjenner dataspillteknologien godt også, men tilbakemeldingene fra unge ledere som har jobbet med dette verktøyet, sier oss at det kan bli et viktig tilskudd til verktøykassa vår.

Grunnen til at denne simulatoren ble utviklet er, ifølge Øwre:

  • For å ha metoder og verktøy, som er tidsriktige, samtidig som kvaliteten opprettholdes
  • For å oppnå en effektivisering av rekrutteringsprosessen – for alle involverte parter
  • For å ha verktøy som differensierer i forhold til konkurrenter
  • For å digitalisere der det er effektivt og praktisk mulig

- Bedrifter bør bruke det i ledertrening, fordi lederne da kan trene når det er behov - og til en lav kostnad. I rekruttering bør de bruke det for å gi en god opplevelse for kandidater, samtidig som det er effektivt og har nødvendig kvalitet, sier Øwre.

Han understreker at dette verktøyet kun er en del av prosessen de gjennomfører med lederkandidater. Fortsatt er intervjuer, andre tester og referanser helt avgjørende for å finne den riktige personen til en stilling.

Faglig forankring viktig

- Assessit er evidensbasert i alt vi gjør. Den faglige forankringen er viktig, i metodikk, verktøy, utvelgelse og utvikling. Vi er det selskapet i Skandinavia som gjennomfører flest ledervurderinger og all den kunnskapen vi sitter på, er avgjørende for å klare å hente inn de riktige menneskene, sier Øwre.

Bruken av Assessit-simulatoren skjer i dialog med oppdragsgiver. Det er ikke alle oppdrag der dette passer, forklarer Øwre, som likevel har tro på at denne type teknologiske verktøy vil bli mer og mer vanlig.

simulator.jpg

- I rekrutteringsbransjen har det skjedd mye de siste årene, rundt tilgang til informasjon, nettsider, konkurransebildet og så videre. Men selve prosessverktøyene har det ikke skjedd så mye med. Nå tror vi at dette er et langt steg videre i riktig retning. Det er i alle fall utrolig spennende å jobbe med, og responsen fra de som har prøvd det er som sagt veldig bra, sier Øwre.

Fortsatt er dette nye verktøyet altså bare en av flere elementer i en rekrutteringsprosess. Og for bedrifter som skal rekruttere nye ledere, er det flere ting Assessit mener det er lurt å tenke over.

Her er Assessits 10 beste råd for en god rekrutteringsprosess:

1. Gjør en grundig jobbanalyse og lag kravspesifikasjon – hastverk er alltid lastverk

2. Identifiser kritiske kompetanser og egenskaper som er nødvendig i stillingen

3. Finn hva som er nødvendig kompetanse og hva som er ønsket – riktig kandidat trenger ikke være Supermann!

4. Velg eventuelle annonsekanaler ut fra målgruppe – hvor vil drømmekandidaten bli oppmerksom på annonsen?

5. Bruk strukturerte intervjuer

6. Bruk evnetester i tillegg til personlighetstester

7. La kandidaten vise hva de kan gjennom praktiske prøver/case

8. Sjekk alltid referanser og attester/vitnemål!

9. Og sist, men ikke minst – sørg for en god onboarding prosess. Det vil sikre at din ansatte vil komme best og fortest mulig på plass i jobben

10. Er du usikker på gjennomføring av rekrutteringsprosessen – søk hjelp hos intern HR eller rekrutteringsselskap

Klikk her for å lese mer om hvordan Assessit kan hjelpe deg med å identifisere de riktige kandidatene til din organisasjon.

Les også mer her om Assessits simulator