Visse lederegenskaper, som oftere er typiske hos kvinnelige ledere, bidrar til at selskaper presterer bedre. Studiene viser at virkelig suksessfulle selskaper, sett i et finansielt perspektiv, er de som har et balansert lederskap (McKinsey&Company Global Themes «Women Matter». ILO «Women in Business and Management», 2015. CIPD, «Gender diversity in the boardroom», Feb. 2015).

Vi trenger altså både såkalte kvinnelige og maskuline egenskaper blant våre ledere for å oppnå best mulig resultater. Vi har selv eksempler hos oss som bekrefter dette.

Helene Hallre (32 år) ble av E24 rangert som det tredje fremste ledertalentet i Norge 2016 for hennes fremragende innsats og resultater som leder hos Rezidor Hotel Group de siste fem årene.

Som leder for mat- og drikkeavdelingen hos Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, og nå som hotellsjef ved den ikoniske designperlen Radisson Blu Royal Hotel i København, har Helene ledet sine team til positive økonomiske resultater, forbedret arbeidsmiljø og økt gjestetilfredshet. Hun har bidratt til et balansert lederskap og sørget for at kvinner og menn, i alle aldre, med 30 unike nasjonaliteter jobber godt sammen. Og det var hennes kollegaer og ledere som nominerte henne til prisen.

Må settes høyt på agendaen

Vi jobber systematisk med å øke andelen kvinner i ledende posisjoner ved alle våre hoteller fordi det hever kompetansenivået i selskapet, øker kreativiteten og gir bedre resultater for selskapet og de ansatte.

For å få til en endring må vi snakke om det faktum at kvinner fortsatt er underrepresentert i ledende stillinger, og stille oss spørsmål om hvorfor det er slik og hvordan vi kan endre dette. Derfor har vi satt temaet høyt på selskapets agenda i flere år. Vårt brennende ønske for å få til en endring har resultert i Rezidor Hotel Group sitt internasjonale «Women in Leadership» initiativ, som opprinnelig stammer fra vår CEO & President Wolfgang M. Neumann og hele den globale ledergruppen. Initiativet er en del av alle våre hotellers hverdag og en sentral del av vår selskapsstrategi. Målsettingen verden over, er å ha 30 prosent kvinner i ledende stillinger i løpet av få år. I Norden er vi allerede godt på vei og målet ligger nærmere 50 prosent kvinner innen 1-5 år.  

Karriereutviklingsprogrammer for kvinner

Vi vil motivere kvinnelige medarbeidere til å ta det neste steget i sin karriere hos oss og derfor utvikler vi talenter på alle nivåer og i alle avdelinger, men fordi vi ser at kvinner oftere enn menn ikke klatrer like raskt på karrierestigen og inntar ledende posisjoner, har vi iverksatt en rekke tiltak:

Tydelige målsettinger og aktivitetsplaner i selskapsstrategien for å nå et balansert lederskap

Fleksibel tilnærming til arbeidstid og mulighet for de ansatte til å jobbe hjemmefra ved behov

Kontinuerlig oppfølging av personlige og meningsfulle utviklingsplaner for de ansatte

Utfordrer eksisterende antagelser og mulige feiltolkninger, for å stoppe stereotypisk tenkning

Utnevnt Women in Leadership-Champions og samtalesirkler over hele EMEA, som bidrar til å skape debatt internt og spre informasjon

Bruker competency based interviewing for å sikre at vi bedømmer potensielle kandidater basert på deres kompetanse, og ikke basert på subjektive vurderinger

I tillegg har vi skreddersydde karriereutviklingsprogrammer for våre kvinnelige talenter, deriblant «STEPS» og «Develop YOUR Talent» som ble lansert i 2015:

STEPS-programmet ble utarbeidet i samarbeid med Centre of Balanced Leadership i Brussel og gjør våre kvinnelige talenter oppmerksomme på egne ferdigheter, muligheter og forbedringspotensial, og hvordan de kan jobbe systematisk med disse. Blant områdene som dekkes er kommunikasjonsferdigheter, egen karriereutvikling, påvirkning av andre gjennom lederskap, balansering av maskuline og feminine ledelsesegenskaper, verdien av motsetninger i ledelsessammenheng og balanse mellom karriere og privatliv.

Det skreddersydde, interaktive “Develop YOUR Talent Workshop» hjelper kvinnelige talenter til å friske opp egne kjernekunnskaper, bidrar til teamutvikling og identifiserer potensielle fremtidige roller og mulige kompetansegap, med tilhørende utviklingsplaner.  

Balansert lederskap handler om mer enn kjønn

Et balansert lederskap, hvor vi til enhver tid sørger for å ha de fremste talentene i bransjen, handler om mer enn fordelingen av kvinner og menn. Kjønnsfordelingen er ett parameter, men det handler i stort om å sikre at alle talenter gis muligheten, uavhengig av forskjeller. Hos oss er vi opptatt av hva medarbeiderne gjør, snarere enn deres fysiske egenskaper. Det er talentet som er viktig.

Å sikre et balansert lederskap, hvor talentet står i sentrum, er en mulighet for selskapet, så vel som for medarbeiderne. Det er noe som må tas alvorlig og settes på dagsorden, med konkrete tiltak og jevnlig oppfølging. Det vil gi uante verdier både for selskapet, medarbeiderne og industrien.

Om forfatter:

Kristoffer Solstad er HR-Direktør for Rezidor Hotel Group i Norden. Han startet som deltidsansatt hos Carlson Rezidor Hotel Group, bedre kjent som hotellselskapet som har Radisson Blu og Park Inn by Radisson hotellene i Norge, i år 2000.

Layout 1