Samarbeid styrker motivasjon

–Topplederrollen er ofte ensom og man står mye alene. Vi erfarer at det å jobbe tettere sammen og spille på hverandres ferdigheter skaper mye energi og motivasjon, forteller Administrerende Direktør i PwC, Leif Arne Jensen.

– Man må være verdidrevet og ha en misjon. Det å være en del av noe som er større enn selve arbeidsoppgavene og ikke minst få være med å utvikle et ledende og verdidrevet miljø, er veldig motiverende, forteller Jensen.
Petter Vold forteller at i PwC er det «særlig tre ting som vi fokuserer på: 1) Vi skal gjøre en forskjell for kundene- og skape verdier for dem. 2) Vi skal gjøre en forskjell for ansatte- og skape den beste utviklingsarenaen for dem. 3) Vi skal gjøre en forskjell i samfunnet- og gjennom å gjøre en forskjell for kunder og ansatte- skal vi være med på å bygge tillit og skape et bedre Norge», forteller Vold. 

Hvordan lede en moderne organisasjon?

Leif Arne Jensen er ikke i tvil om at det å lede en moderne arbeidsplass i dag handler mye om å være en del av noe større, og at dette er spesielt viktig for den nye generasjonen.

– Det gjelder å ha et formål som er mye større enn selve arbeidsoppgavene. Det må favnes om en felles strategisk retning og et sett med verdier som virker som et kompass. For å beholde og utvikle ansatte blir lederoppgaven mye viktigere i fremtiden. Du må forstå hva som driver medarbeiderne og koble den enkeltes utviklingsmål med organisasjonens mål, sier Jensen.

Integritet og empati skaper tillit

– De rundt deg må se at lederen evner å sette seg inn i omgivelsene sine behov. Det handler om karakter der nøkkelord er empati og integritet, forteller Jensen. 
Petter sier at ledere må være strategiske og operative, med gode verdier i bunn. «I PwC evaluerer vi ledere både ut fra resultater og i hvilken grad de er rollemodeller og etterlever selskapets verdier i praksis», sier han.  
Vold og Jensen mener at det viktigste med kommunikasjon er kontinuerlig tilstedeværelse og dialog. Sett av nok tid til den enkelte og vær til stede, er deres beste råd.

Henrik Lervold, markeds- og kommunikasjonsdirektør i PwC sier at PwC er et verdidrevet selskap og verdiene brukes aktivt som navigasjonsstolper.  –Vi bruker disse aktivt i rekruttering og i kundeprosjekter; hvilke verdier er viktige for kandidaten og hvordan sikrer vi at vi etterlever verdiene i prosjektene våre?

Henrik Lervvold (2).jpg

Henrik Haakestad Lervold: Direktør/ Head of marketing and communication i PwC.

Fellesskapsorientert kultur

– Jeg brukte verdiene aktivt for å finne de rette kandidatene da jeg bygget opp en avdeling fra 5 til 16 ansatte på 3 år. PwC er en del av en kategori, revisjon og rådgivning, som vi kan kalle The Sea of Sameness - en bransje der vi, tabloid sagt, kan si vi leverer de samme tjenestene, til den samme prisen, med den samme kompetansen til de samme kundene! Da jeg tok jobben i PwC, lette jeg etter det som var unikt med PwC-kulturen. 

– Det jeg fant er at mange av våre kunder oppfatter oss som mer fellesskapsorienterte, nedpå, lyttende og genuint opptatt av at kundene skal lykkes. Rett og slett at vi vil litt mer!
Dette viser vi med tilgjengelighet og tilstedeværelse, og en jordnærhet som vekker tillit og varme. Dette følger av at vi er en verdidrevet organisasjon der verdiene både er det vi skal navigere etter, og som skal hjelpe oss når vi står ved tøffe veivalg. Slik får vi også de finansielle resultatene, sier Lervold. 

Kunden skal lykkes

– Dette er noe jeg har bygget videre på, og tilbakemeldingene jeg får tyder på at vi lykkes. Vi skal være like opptatt av at kunden lykkes, som kunden er selv. Det handler mye om evnen til å kommunisere enkelt og uformelt, og formidle komplekse ting på en enkel måte.

– Vi skal fortelle historier som folk legger merke til. Vi bruker mye kundecaser der kundene forteller om hva de får til og hvordan de bruker oss til å realisere sine ambisjoner og drømmer. Dermed beviser vi vår konkurransekraft gjennom kundens stemme. Det blir mer ekte og mer interessant enn at vi skal snakke om oss selv.

– Vi er i “the people business”. Skillet mellom B2B og B2C er kunstig, fordi folk er folk. Da må vi nå både hodet og hjertet til kundene. Vi må bruke hele paletten av kommunikasjonskanaler, digitalt display, SOME, fortjent, podcast, film/video og gamle, gode print. Vi ser at flere og flere setter pris på magasinformatet.

– For å bygge sterke relasjoner må vi treffe folk ansikt til ansikt. Derfor må vi etablere og bygge attraktive fysiske møteplasser der relasjoner kan skapes og forsterkes. Det er sammen med kundene at vi får til fantastiske resultater, avslutter Lervold.

Se siste nytt fra PwC her!

PWC bygg.jpg