Samarbeid styrker motivasjon

– Topplederrollen er ofte ensom og man står mye alene. Vi erfarer at det å jobbe tettere sammen og spille på hverandres ferdigheter skaper mye energi og motivasjon, forteller Administrerende Direktør i PwC, Leif Arne Jensen.

– Man må være verdidrevet og ha en misjon. Det å være en del av noe som er større enn selve arbeidsoppgavene og ikke minst få være med å utvikle et ledende og verdidrevet miljø, er veldig motiverende, forteller Jensen.

Det å være en del av noe som er større enn selve arbeidsoppgavene og ikke minst få være med å utvikle et ledende og verdidrevet miljø, er veldig motiverende.

Leif Arne Jensen

Petter Vold forteller at i PwC er det særlig tre ting som de fokuserer på: 1. Vi skal gjøre en forskjell for kundene – og skape verdier for dem. 2. Vi skal gjøre en forskjell for ansatte – og skape den beste utviklingsarenaen for dem. 3. Vi skal gjøre en forskjell i samfunnet – og gjennom å gjøre en forskjell for kunder og ansatte – skal vi være med på å bygge tillit og skape et bedre Norge. Hvordan lede en moderne organisasjon?

Les mer om PwC 

 

Leif Arne Jensen er ikke i tvil om at det å lede en moderne arbeidsplass i dag handler mye om å være en del av noe større, og at dette er spesielt viktig for den nye generasjonen.

– Det gjelder å ha et formål som er mye større enn selve arbeidsoppgavene. Det må favnes om en felles strategisk retning og et sett med verdier som virker som et kompass. For å beholde og utvikle ansatte blir lederoppgaven mye viktigere i fremtiden. Du må forstå hva som driver medarbeiderne og koble den enkeltes utviklingsmål med organisasjonens mål, sier Jensen.

Integritet og empati skaper tillit

– De rundt deg må se at lederen evner å sette seg inn i omgivelsene sine behov. Det handler om karakter der nøkkelord er empati og integritet, forteller Jensen.

Petter sier at ledere må være strategiske og operative, med gode verdier i bunn. «I PwC evaluerer vi ledere både ut fra resultater og i hvilken grad de er rollemodeller og etterlever selskapets verdier i praksis», sier han.

Vold og Jensen mener at det viktigste med kommunikasjon er kontinuerlig tilstedeværelse og dialog. Sett av nok tid til den enkelte og vær til stede, er deres beste råd.

Les mer om PwC