Vi lever i en tid hvor arbeidsledigheten er lav, men likevel er jobbmisnøyen høy, noe som betyr at mange av dine ansatte aktivt kan være på jakt etter noe bedre. Hva kan en arbeidsgiver gjøre for å få eksisterende ansatte mer engasjerte og fornøyde med jobbene sine så de ikke finner seg noe annet? Ifølge Yale-professor i organisasjonsatferd, Amy Wrzensniewski, er svaret jobbforming.

La de ansatte skrive sine egne jobb-beskrivelser.

Wrzensniewskis studie av arbeidstakere viste utrolige resultater når ansatte fikk muligheten til å redefinere jobbene sine til noe de følte var mer meningsfylt. Ved å gi dem makt over definisjonen og hensikten med arbeidet, endret deres innstilling og oppfatning til jobben seg, som det står i studien:

Jobbforming gjorde det mulig for disse ansatte å vurdere og tilpasse arbeidet de gjorde for å sikre at de følte at de hadde innflytelse. Ved å la dem gjøre endringer som antall og type oppgaver de var ansvarlige for, og hvem de måtte samhandle med og så videre, skapte de et arbeidsmiljø for seg selv som var mer tiltalende.

Kaste bort penger på en jobb, eller inspirere en ansatt til å ville gjøre jobben?

Det viktigste med jobbforming er hvordan den hjelper de ansatte med å utvikle egen motivasjon for å gjøre sitt arbeid. Studier viser at ansatte med høyest jobbtilfredshet er engasjerte i arbeidet sitt fordi de er motiverte for å gjøre det. Mens penger kan være en midlertidig motivator, er det ikke noe annet enn en ekstern bestikkelse for å få ansatte til å gjøre noe de ikke er begeistret for. Til slutt vil pengemotivatoren svikte og de ansatte blir misfornøyde igjen og ser etter noe annet.

Fordelen med jobbforming er ikke bare en mer lykkelig arbeidsstyrke, det er også at det blir et bevaringsverktøy. Når dine ansatte føler at de har hatt noe å si når det kommer til å definere jobben de gjør, er det mer sannsynlig at de blir. Og siden utskiftning av ansatte kan bli en stor kostnad, kan det å holde på gode ansatte også bli en stor besparelse.

Kilde: Inc.com

Les også: Slik holder du dine ansatte motivert

Les også: Mysteriet mottivasjon - i vet at motiverte mennesker jobber mer målrettet, mer effektivt, mer helhjertet, og med mer initiativ.