- Elin Haug Nygård har imponert juryen gjennom å levere gode resultater over tid. Hun har bygget opp en solid struktur og jobber systematisk med pasientsikkerhetsarbeid i hele sykehjemmet og er tydelig i pådriverrollen, sa helseminister Bent Høie under tildeling.

- Det er veldig hyggelig å bli tildelt en slik pris. Den deler jeg med alle kollegene mine, for dette er resultatet av godt teamarbeid over mange år, sier Elin Haug Nygård. Det hele startet med at hun identifiserte forbedringspotensial i pleie- og omsorgsarbeidet på Oppsalhjemmet. Som kvalitetssjef og senere daglig leder endevendte hun måten hjemmet ble drevet på, og etablert en systematisk tilnærming til risikofaktorene beboerne møter og pleien de får.

- Vi gjør alt for de nyfødte, men ikke for våre eldste

- I Norge gjøres absolutt alt for at nyfødte skal få en så god start på livet som mulig. Slik er det ikke nødvendigvis når livet nærmer seg slutten. Derfor har vi gjort det beste vi kan for at livets siste fase skal bli så verdig og god som mulig for våre beboere, sier Haug Nygård.

Kartlegger risikoen - skreddersyr omsorgen

Konkret dreier det som om systematikk og individuelt tilpassede grep om alt fra medisinering, ernæring, tannhelse og vektkontroll til reduksjon av trykksår, reduksjon av fall samt det å holde kvaliteten på omsorg ved livets slutt på et høyest mulig nivå. Såkalte risikotavler tilpasset hver beboer beskriver i detalj det viktigste de ansatte må vite om vedkommende. Dermed skreddersys og systematiseres pleien, i tillegg til å gjøre den personuavhengig. 

Mer enn halverer medisinbruken

Mye blir målt, registrert og analysert. Det har gitt gode forbedringer, eksempelvis når det gjelder medisinering.

- Tallene våre viser at en beboer i snitt står på 8-9 ulike medisiner i det hun eller han flytter inn på Oppsalhjemmet. Etter en legemiddelgjennomgang, observasjon og dialog med pleierne og pårørende, er dette redusert til i snitt 4,2 medisiner etter tre uker. På enkelte avdelinger er snittbruken nå nede i to medikamenter per pasient, sier Haug Nygård.

Global organisasjon vil spre Oppsal-modellen til verden

Ryktene om den innovative systematikken og de gode resultatene har spredd seg som ild i tørt gress i sykehjems-Norge. Representanter fra kommuner og sykehjem kommer nå hele tiden på studiebesøk. I tillegg har toppledelsen i Institute for Healthcare Improvement (IHI) - verdens største helseforbedringsorganisasjon - besøkt det Norlandia-drevne Oppsalhjemmet to ganger siste år. De konkluderte med at de aldri hadde sett noe sykehjem i verden med et så høyt pasientsikkerhetsnivå. Nå ønsker IHI å bidra til at Oppsalmodellen spres globalt. 

- Økt livskvalitet hos de eldre er belønningen

- Vi deler mer enn gjerne av våre erfaringer slik at flest mulig sykehjem kan gi et enda bedre tilbud til beboerne sine, sier Haug Nygård. Hun mener noe av årsaken til de gode resultatene er at Norlandia har korte beslutningsveier.

- Vi så et potensial, fikk støtte fra konsernledelsen og gikk i gang. Alle investeringer og initiativ har vi iverksatt og bekostet selv. Men det å drive innovasjon er verd hver eneste krone når vi ser hvor mye bedre hverdag beboere får, sier Haug Nygård.

kilde: Pressemelding