Vokt rettighetene dine! 
Et patent er ikke en rettighet til å utnytte en oppfinnelse. Det er en rettighet til å nekte andre å utnytte din oppfinnelse kommersielt uten ditt samtykke.
Det er du som patentinnehaver som må håndheve dine rettigheter. Det finnes ingen overvåkningsorganer som tar seg av dette for deg. Eksempelvis betyr det at hvis du får patent på en ny og spesielt varmeisolerende termos, må du selv overvåke termosmarkedet for å se om noen selger en kopi av din løsning eller på annen måte tilbyr din termos. De fleste har god oversikt over eget market og vil derfor få med seg om andre prøver å sko seg på deres oppfinnelse.

Patent - en premie for publisering
Patenter er i sin grunntanke en ordning som skal sikre at innovasjon blir gjort tilgjengelig for alle, slik at alle kan bidra til å drive teknologiutviklingen videre. Som "belønning" for at man er villig til å publisere sin teknologi, får man enerett til å utnytte den i inntil 20 år eller maksimalt 25 år hvis det er et legemiddel.

Når man leverer inn en patentsøknad, leverer man inn en beskrivelse av sin oppfinnelse, forklarer hvordan denne virker og gjerne også noe om hvilke fordeler den har. 18 måneder etter at den første søknaden er innlevert, blir den publisert og enhver med interesse innen ditt felt vil kunne lese alt du har lagt fram om oppfinnelsen din. Ikke alle som leser andres søknader har gode hensikter.

Gjør dine rettigheter kjent 
Allerede på søknadsstadiet kan man oppleve at konkurrenter kopierer oppfinnelsen. Dette kan være frustrerende, siden det ofte tar flere år før man endelig får patent. Det er allikevel viktig at man med en gang gjør "kopistene" oppmerksom på ens fremtidige rettigheter og at de antagelig krenker disse. Når du så forhåpentligvis får godkjent søknaden din og står med patentet i hånda, kan du kreve erstatning tilbake til den dagen kopisten fikk vite om dine rettigheter. Siden denne typen saker kan ende med rettssak, er det viktig å hele tiden samle skriftlig dokumentasjon om egne og motpartens handlinger.

I mange tilfeller kan det godt hende dine konkurrenter ikke ser seg tjent med å samarbeide, men heller satser på å bekjempe dine patentrettigheter. Når man gjør slike konkurrenter oppmerksom på egne rettigheter, svarer de gjerne med å gå til angrep på patentet ditt. Dermed kan man ende i en situasjon hvor man i stedet for å bekjempe sine konkurrenter må forsvare sine rettigheter. Hvordan dette kan foregå, kan illustreres med følgende tenkte solskinnshistorie.

Historien om Terjes Termos AS
Terje Tygesen utviklet en termos i helplast som viste seg både å være enkel og billig å produsere og i tillegg isolerte enda bedre enn ståltermosene de fleste bruker nå. En termos som både var billigere og bedre måtte jo bli en suksess, så Terje fikk støtte fra Innovasjon Norge til å jobbe videre med termosen og fikk en avtale med TermoNor om å produsere den.

Siden termosen var enkel å kopiere, søkte Terje patent i Norge, hvor han fikk en positiv uttalelse etter et halvt år. Dermed gikk han videre med en internasjonal søknad gjennom PCT-ordningen som så ble videreført til EPO, USA, Canada og Kina. Den norske søknaden ble godkjent som patent allerede etter ett år, mens det tok lengre tid i de andre landene.

Terje har sans for markedsføring, så han registrerte varemerket IsoMos® i Norge, EU og USA, samtidig med at han innleverte patentsøknaden og laget sin egen hjemmeside på www.isomos.no som ble åpnet innleveringsdagen til patentsøknaden. Sportsbutikker og andre produsenter av turutstyr fattet raskt interesse for IsoMos®-termosen og alle utgiftene for å beskytte rettighetene så ut til å begynne å tjene seg inn.

Et par år etter at den første søknaden ble levert inn, kommer Terjes kollega, Iselin, svært opprørt innom kontoret med en reklame for Plastmos®, en termos i helplast solgt av firmaet Don Sluvios. Termosen ligner mistenkelig mye på IsoMos® plasttermos. Don Sluvios holder til i Spania og har åpenbart til hensikt å selge termosen i Østerrike og Tyskland, siden alt reklamemateriellet foreligger på tysk.

Terje tar kontakt med Anne, patentrådgiveren på patentkontoret som har tatt hånd om hele søknadsprosessen så langt, og legger fram problemet for henne. De blir enige om at Anne igjen kontakter en spansk patentagent som sender et brev til Don Sluvios. I brevet forteller agenten på vegne av Terjes Termos AS om Terjes patentsøknad med gyldighet tilbake til innleveringsdatoen i Norge og som gjelder i alle EPOs medlemsland inklusive Spania og Tyskland. Don Sluvios får også oversendt det norske patentet og en kopi av søknaden i EPO. Samtidig sender Anne et brev til EPO hvor hun ber om fortgang i saken pga inngrep fra Don Sluvios. Anne tar også kontakt med en tysk patentagent som på samme måte gjør Don Sluvios' forhandlere i Tyskland og Østerrike klar over Terjes rettigheter. Ingenting av dette ser ut til å gjøre nevneverdig inntrykk på Don Sluvios som fortsetter å reklamere for og selge sine termoser, men nå bare i Spania. Så lenge søknaden ikke har blitt patent i Spania, er det lite Terje kan gjøre.

Høring i München
Heldigvis går det forholdsvis kort tid før EPO kommer med en positiv uttalelse og patentet kan gjøres gyldig i de landene Terje ønsker. Dagen etter at patentet er publisert, kommer det en innsigelse fra Don Sluvios. Don Sluvios legger fram store mengder spansk dokumentasjon han mener beviser at IsoMos®-termosen ikke er ny. Disse dokumentene ante ikke Terje eksisterte, men Anne er også en erfaren patentagent og motbeviser alle påstander fra Don Sluvios. Nå kaster imidlertid også GegenLeben GmbH seg inn i diskusjonen og leverer sine dokumenter og argumenter for at IsoMos® egentlig er gammelt nytt. Det hele ender med en høring i EPOs kontorer i München hvor Terjes EPO-agent og Terje møter Don Sluvios, GegenLeben og et panel av EPOs saksbehandlere for å avgjøre hva Terje egentlig har krav på i sitt patent. Terje har heldigvis hatt gode rådgivere underveis og kommer seg helskinnet igjennom det hele med fortsatt patent på plasttermosen sin.

Nå som patentet har vært igjennom en innsigelsesrunde står Terje faktisk enda sterkere og Don Sluvios trues med rettssak hvis han ikke stanser umiddelbart med sitt salg. I tillegg krever Terje erstatning for tapt inntekt og erstatning for tapte markedsandeler fra Don Sluvios ble informert om at han kopierte Terjes termos. Don Sluvios har egentlig ikke råd til en rettssak og ber pent om å få kjøpe lisensrettigheter av Terje. Terje har allerede brukt mye penger på sitt patent og har i tillegg ingen konkrete planer om å selge termosen i Spania. Don Sluvios får derfor lisens for å kommersialisere plasttermosen IsoMos® i Spania, men må forvente å bli saksøkt hvis de prøver seg igjen i Tyskland, noe de heldigvis respekterer.

Terje får også i stand en avtale med GegenLeben GmbH som får agentur på å selge IsoMos®-termosen i Tyskland, Østerrike og Sveits. Terjes Termoser AS fortsetter å selge termosene i Norge, Danmark og Sverige, men etter de gode erfaringene med lisensavtaler velger han å lisensiere rettighetene sine ut både i USA og Canada.

Huskeliste for patentinnehavere:

1. Overvåk dine konkurrenter

2. Fortell om dine rettigheter

3. Vær kritisk til dine konkurrenters påståtte rettigheter

4. Det er mer lønnsomt å samarbeide enn å krige

Tekstforfatter: Tone Dahl, Patentrådgiver, Oslo Patentkontor AS