Over to dager med tettpakket program ga Webdagene innsikt for ledere som ville lære og prioritere.

Ledernytt var tilstede og langt fra alene. Salen i Oslo spektrum samlet 1200 deltakere, hvorav 1100 betalende. Det digitale designbyrået Netlife Design sto bak arrangementet 19. – 20. oktober 2017. Arrangementet er det trettende i rekken og har vokst til det største av sitt slag i Norden.

Les mer: Her kan du se videoopptak og slides fra Webdagene

Arrangementet startet egentlig én dag før med workshops. Storsamlingen på to dager rettet seg ambisiøst inn mot mange ulike målgrupper fra teknisk interesserte til toppledelse.

Inntrykket er at du kommer veldig tett på konkrete muligheter, brukerorientering og konkrete nettoppgaver. 

Lav dressfaktor

Dressfaktoren var dessuten vesentlig lavere enn på mange konferanser og med langt høyere innslag enn vanlig av kvinnelige foredragsholdere.

– Som leder ønsker du ikke å slippe digitaliseringsprosessene helt og satse på at medarbeiderne skal styre seg selv vakkert til mål. Noe av tanken med Webdagene, er å dekke hele det digitale perspektiv fra topp til bunn. Ved å lære om muligheter og arbeidshverdagen til medarbeidere i digitale prosesser, vil du kunne ta en mer aktiv rolle og få bedre kontroll, sier markedssjef Anja Regine Schönhaug i Netlife.

Hun har erfart at mange organisasjoner henger etter på det digitale og ledere syns at det er vanskelig å prioritere.

Ledelse i samspill

– Måten å utøve ledelse på har også endret seg i takt med digitaliseringen. Digitaliseringsprosesser pågår i tverrfaglige team og med mange mennesker som kanskje er veldig annerledes enn oss selv. Dessuten står vi som ledere ikke selv i fokus. Teamene skal ikke levere til oss, men til kundene. Dette må vi ta inn over oss, samhandle med teamene og ikke trekke oss inn på kontoret, sier hun.

Perspektiv på nettutvikling var faktisk tema for hele konferansen. Helt fra åpningen ble oppmerksomheten rettet mot dette, med gründer Jostein Magnussen i Netlifes åpningsforedrag om hvordan vi har digitalisert så langt og hva som vil stå i fokus fremover. 

webdagene 2.jpg

Ikke for sent å delta!

Du kan fortsatt delta på Webdagene. Nei, vi tenker ikke på neste års konferanse som går 17. – 19. oktober, men på videoopptak av foredrag på www.webdagene.no. De fleste foredragene har relevant lederinnhold. Netlife har foreslått følgende for Ledernytts lesere:

Tekst: Anne Søreide