Det er dette mellommenneskelige aspektet ved ledelse Anne Bostad og Hanne Kjensli er så opptatt av. De møtte hverandre mens de begge jobbet med lederutvikling i KS-konsulent, og fant fort ut at de hadde en felles interesse for hva slags ledelse som får mennesker til å kjenne at de ønsker å lære, ønsker å bidra. Med til sammen over 30 års erfaring som ledere og lederutviklere har de erfart at det er mange ulike veier til mål, men med noen viktige fellestrekk.

Hanne forteller om en togtur som ble starten på «Hjertevennlig ledelse» som bok og konsept:

–  Vi hadde lenge fundert på hvordan det vi hadde lært og erfart om ledelse de siste årene kunne pakkes ut på en måte som gav tydelig retning og en tydelig intensjon. På togturen gikk praten om dette og plutselig dukket begrepet hjertevennlig opp: hjertevennlig ledelse må til! Det ga umiddelbart masse energi, og kjentes veldig riktig for oss begge. Intensjonen vår ble med denne tittelen veldig tydelig og ga retning. Det blir ofte en sterk retning når intensjonen er tydelig, sier Hanne.

Den indre motivasjonen er selve gullet

–  Skal ledere få frem den indre motivasjonen hos medarbeiderne, som er gullet i enhver organisasjon, vet vi at opplevelse av tillit og mestring betyr veldig mye. Vi vet også at vi er ulike. Da er det viktig at ledere ser hva den enkelte trenger for å kjenne tillit og mestring, ikke bare tar for gitt at andre er som en selv. De må kunne sette seg inn i, og møte andres behov og følelser på en trygg og klok måte, sier Anne.

–  Betydningen av følelser i arbeidslivet er undervurdert av mange ledere, fortsetter hun. Negative følelser som frustrasjon og utrygghet gir energitap, og hemmer produktivitet, læring og utvikling på arbeidsplassen. Leders kompetanse om hvordan følelser påvirker det meste, inkludert læring og utvikling, blir sentral i fremtidens lederskap. Vi vet også at de nye generasjonene har en forventning om trygge og emosjonelt kompetente ledere, som ser og forstår dem.

Å være trygg er ikke å ha alle svarene på forhånd

–  I arbeidet vårt har vi sett at de lederne som sliter mest ofte er utrygge i rollen. Mange ledere er utrygge fordi de tror at de må ha alle svarene på forhånd hvis de skal være gode ledere. Da kommer de naturlig nok fortere i forsvarsposisjon i møte med andres svar og perspektiver, sier Hanne.

–  Hvis ledere er trygge nok til ikke å ha alle svar, åpner det for en helt annen dynamikk, fortsetter hun. Det blir enklere å utforske ulike perspektiver sammen, med et åpent sinn. Å skape denne psykologiske tryggheten for seg selv og medarbeiderne er utrolig viktig for læring og innovasjon, og for å unngå feil som kommer av at ingen tør å si fra. Det er nettopp den tryggheten vi mener hjertevennlig ledelse bidrar til.

–  Å være en hjertevennlig leder handler om å være både modig og sårbar, og ta ansvar for den du er i samspill med andre, sier Anne. Å spørre deg: Hvordan påvirker min væremåte medarbeiderne, og hvordan gjør jeg det mulig for dem å bli sett og komme til orde? Det handler om å skape gode menneskemøter, om hvem andre får rom til å bli i møtet med deg. Det krever bevissthet og empati, i tillegg til gode strategier og trening på å håndtere dine egne og andres tanker og følelser.

–  Ønsket vårt med denne boka er å hjelpe lederne til større trygghet i rollen sin, slik at de står bedre rustet til å ta imot og forholde seg til motforestillinger, alternative ideer og folk som er annerledes enn dem selv, sier Anne.

Les mer om boken her: KF - Hjertevennlig ledelse

hjertevennlig ledelse.jpg

 

Reflektert selvledelse

– Boken er ment som utgangspunkt for et aksjonslæringsprosjekt. Det vil si at den i tillegg til teori inneholder mange refleksjons- og treningsoppgaver slik at du kan bli bedre kjent med deg selv. Det gir en mulighet for å gå fra å teoretisere til å trene i praksis. Nettopp for å øke tryggheten. Enten bruker du boka som en del av et felles utviklingsprogram med kollegaer eller du bruker den alene, sier Hanne.

Teoretisk rammeverk – Teori U

– For noen år siden oppdaget vi Teori U som ble et snedig og godt rammeverk for alt vi stod for og hadde lyst til å jobbe videre med. Teori U er en ny måte å beskrive verden på, der vi er opptatt av at du ikke bare kan lære av det som har vært, du må også lære av det som fremtiden forteller deg.

– Det innebærer å være til stede med hele deg, og da må du åpne sinnet ditt, åpne hjertet, og forstå hvordan det kan være å være andre. Du går på med mot, nysgjerrighet og empati, og er i stand til å legge deg selv til side, for å oppdage hva som ligger i det rommet som deles, og som ikke har vært enda. Du går fra hodet og via hjertet. Du er til stede her og nå.

Hanne forteller at det er seks særlig viktige prinsipper i Teori U:

  1. Energien går dit oppmerksomheten går
  2. Oppdeling av utviklingsprosessen i tre atskilte delprosesser: observasjon; metaperspektiv; nye løsninger raskt, handle raskt, teste raskt
  3. Indre tilstand i delprosessene: et åpent sinn, et åpent hjerte og en åpen vilje
  4. Refleksjon over egen identitet: Hva er gapet mellom den jeg er, og den jeg vil være?
  5. Bevissthet om mulige hindringer
  6. Utviklingsprosessen er viktig ikke bare for deg som individ, du må også bidra til å skape et rom for å gå gjennom den samme prosessen på kollektivt nivå

– Det fordrer en tilstedeværende ledelse. Egenomsorg og mindfullness er temaer som vi har valgt å ta inn i denne boka, nettopp fordi egenomsorg og evne til å være til stede i seg selv er så viktig for lederskapet. Mange ledere glemmer hvor viktig og effektivt det er å ta vare på seg selv. Våre forslag til hva du kan gjøre tar kort tid, og 10 minutter egenomsorg er bedre enn ingenting, sier Hanne.

For de som ønsker å lese boken for sin egen del, eller ønsker å bruke den for å utvikle virksomhetens ledelseskultur, er det mulig å bestille kurs eller veiledning i Hjertevennlig ledelse med Hanne Kjensli og Anne Bostad.

Det er også planlagt et introduksjonskurs på Nesodden 3.-5. juni, med plass til inntil 25 deltakere. Påmelding til anne@annebostad.no eller hanne@kjensli.no så snart som mulig. Det vil bli satt opp nye kursdatoer ved behov.

 

Les mer om boken her: KF - Hjertevennlig ledelse

hjertevennlig ledelse.jpg