Webinaret avdekker viktige sammenhenger mellom økonomisk stress og mental helse. Det blir blant annet diskutert hvordan økonomiske bekymringer kan føre til redusert produktivitet og økt sykefravær. Interessant nok, blir det også presentert løsninger og strategier for hvordan arbeidsgivere kan støtte sine ansatte i vanskelige tider.

Se webinaret her!

Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi og Tone Faugli, leder av avdelingen for forhandling og HMS-arbeid i LO, deler sine innsikter og perspektiver med Solveig Bratli Skjerven, daglig leder i Kan. Holte fremhever betydningen av mental helse i arbeidslivet, mens Faugli gir en dypere forståelse av arbeidsgiverens og politikerens rolle og ansvar i denne sammenhengen.

For arbeidsgivere som ønsker å forstå og adressere disse viktige temaene, tilbyr webinaret verdifulle innsikter. Det er interessant for alle som ønsker å ta et helhetlig ansvar for sine ansattes trivsel, helse og produktivitet.

Kan er en digital tjeneste som er utviklet for å forbedre nordmenns økonomiske helse. Kan tilbys som et ansattgode gjennom norske arbeidsgivere, der ansatte får tilgang til tjenester som personlig økonomisk rådgiving, gjeldshåndtering og budsjettering.