Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tag Lederblogg

Lederblogg

Forsinket og minimalistisk Lederutvikling

I Norge i dag er lederutvikling stort sett det samme som (å kjøre) et lederutviklingsprogr...
Les mer
Lederblogg

Viktigheten av søkelys på gevinstrealisering i digitale transformasjoner

Gevinstrealisering innebærer at virksomheten evner å kartlegge, gjennomføre, måle og evalu...
Les mer

Lederblogg

Vær en Lederstjerne

Hvordan kan vi best være ansvarlige for dem vi leder?
Les mer
Lederblogg

Slik bygger man velfungerende team

Hvordan man setter sammen, koordinerer og leder et best mulig team er et veldig spennende ...
Les mer

Lederblogg

Hvorfor er oppdragsbasert ledelse effektivt?

Oppdragsbasert ledelse (OBL) er det norske forsvarets ledelsesfilosofi. Begrepet er ikke n...
Les mer
Lederblogg

Onboarding: Vi gjør det vi ikke vil!

De fleste av oss vet ganske godt hvordan onboarding av nyansatte egentlig burde gjøres. In...
Les mer

Lederblogg

Å forstå sin egen rolle som leder

Mange ledere lar seg definere av sin stilling og posisjon i samfunnet.
Les mer
Lederblogg

Å se sine medarbeidere

Det å se sine medarbeidere er noe av det viktigste en leder gjør for å ta i bruk de ressur...
Les mer

Lederblogg

Hvorfor feiler ERP implementeringer så ofte?

Undervurderinger av implementeringen av et nytt ERP system kan være en av de dyreste feile...
Les mer
Lederblogg

Hva bør nyansatte kunne forvente av sin nye arbeidsgiver?

Mye av forskningen knyttet til nyansatte handler om forventninger. Om det å skape forventn...
Les mer

Lederblogg

Elefanten i det offentlige rommet – utnevning av toppledere i staten

Hvorfor snakkes det ikke høyt og mye om utnevnelser av toppledere i staten?
Les mer
Lederblogg

Hva handler lederonboarding egentlig om

Jeg har spurt mange som jobber med HR dette spørsmålet og ingen har i min verden klart å s...
Les mer

Lederblogg

Rollen som nærmeste overordnede

Stort sett alle medarbeidere og ledere har en foresatt de rapporter til. Denne foresatte –...
Partnerskap
Lederblogg

Meningsfulle eller meningsløse lederteorier

Mange studenter og ledere går på lederkurs og leser ledelsesbøker med det mål for øye å fi...
Les mer....

Lederblogg

Hvordan lykkes med digitalisering i legemiddelbransjen

Forskningslitteraturen viser at legemiddelbransjen er ikke noe mer unik enn andre bransjer...
Les mer....
Lederblogg

De aller viktigste spørsmålene i ledelse

Ledelse handler om å skape mening og angi retning. Ledelse handler om å lage oppslutning o...
Les mer....

Lederblogg

Har militær ledelse «sivil» arbeidslivsrelevans – et betimelig spørsmål?

Mer enn hundre års ledelsesforskning har vist at ledelse har betydning. Om enn i noe varie...
Les mer....
Lederblogg

Historiefortelling: Hvordan bygge en god presentasjon i tre steg

Ledere står før eller siden overfor en situasjon som krever en endring av det bestående. B...
Les mer....