Fra høsten tilbyr Universitetet i Agder (UiA) et nytt kurs i prosjektledelse, ledet av førsteamanuensis Tor Geir Kvinen.

– En økende del av verdiskapingen i Norge skjer gjennom prosjekter. Og de fleste ledere og arbeidstakere i landet er involvert i denne måten å jobbe på. Men langt fra alle har kunnskapen til å lede, sier Kvinen.

Kvinen har mer enn 25 års erfaring innen organisasjon og lederutvikling, og bred erfaring blant annet fra en rekke prosjekter, som prosjektleder, veileder og forsker. Han er også studieprogramleder for det modulbaserte Lederprogrammet ved Handelshøyskolen Executive, UiA hvor det nye prosjektlederkurset inngår.  

Etterlyst kunnskap

Dybdekunnskap i prosjektledelse er både en etterlyst og kritisk faktor for å lede, planlegge og gjennomføre prosjekter i praksis.

– Evnen til å navigere gjennom komplekse prosjekter, håndtere usikkerhet inkludert risiko, sikre ressursallokering og drive team mot felles mål er svært nyttig for å takle utfordringene og mulighetene som digitalisering og omstilling bringer med seg, sier Kvinen.

Ved å investere i prosjektledelseskompetanse, både for ledere og ansatte, legger organisasjoner grunnlaget for bærekraftig vekst og konkurransekraft i en stadig mer digitalisert verden.

Verktøykasse for innovasjon

– Mange møter først på prosjektarbeid i arbeidslivet, og får god praktisk erfaring. Men de mangler en verktøykasse for å kunne drive prosjekter videre. Det er dette vi skal arbeide med på kurset, sier Kvinen.

Han brenner for å kombinere ledere og ansattes praktiske erfaring med ny teori og kunnskap.

Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen

Kurset gir en teoretisk og praktisk tilnærming til hvorfor og hvordan man kan foreta verdiskapning i prosjekter. Dette inkluderer alle typer bransjer fra klassiske til mer moderne endringsorienterte, involverende, samskapende og smidige arbeidsmetoder som spiral, scrum og sprinter.

Sentrale tema i kurset er overordnet forståelse av prosjektkonseptet, utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, usikkerhetsanalyser, interessentmatriser, organisering, teamarbeid, samskaping, gjennomføring, styring og evaluering av nytte med prosjekter.

Det nye kurstilbudet gis på deltid og kan kombineres med jobb. 

Kurset gjennomføres med fem todagers samlinger i løpet av ett år. Imellom samlingene blir det digital veiledning og ulike webinarer. Opptakskravet er generell studiekompetanse i tillegg til minimum to års arbeidserfaring.

Verdifull kompetanse

Prosjektledelse er en viktig faktor for å navigere gjennom komplekse omstillingsprosesser, hvor suksess ikke lenger måles bare i tradisjonelle resultater, men også i evnen til å tilpasse seg og utnytte den raske utviklingen av teknologi til fordel for organisasjonen.

Samtidig står virksomheter overfor en stadig økende konkurranse om ressurser – både menneskelige og økonomiske. I denne kampen er evnen til effektiv ressursallokering og optimalisering avgjørende. Med dybdekunnskap om prosjektledelse kan ledere og ansatte øke verdien av tilgjengelige ressurser, samtidig som de sikrer at prosjekter blir gjennomført på en effektiv og kostnadseffektiv måte.

Kurstilbudet gir hele 30 studiepoeng i økt formalkompetanse og økt mulighet for de som på sikt vil gå videre med en mastergrad. UiA tilbyr blant annet en Executive Master of Business Administration satt sammen av ulike kurs for et næringsliv i endring.