Det er fort gjort å ta for lett på de endringene som må til for å skape gevinstene teknologene forespeiler.

"En viktig jobb for ledere er å passe på at menneskene og organisasjonen endres og tilpasses i takt med bruk av ny teknologi", sier daglig leder Sigurd Skjæveland i A-2 Norge.

Samspill mellom mennesker og teknologi

For å oppnå gevinst, må utviklingen langs begge disse aksene følges opp og samordnes. Heldigvis finnes det både erfaring og verktøy for å ivareta endringer i teknologi og omstilling av organisasjoner på en helhetlig og kontrollert måte.

Gjennom deltagelse i noen av de største IT-prosjektene i Norge de siste ti-årene, har A-2 opparbeidet seg denne erfaringen. Samtidig har vi ekspertise innen bruk av etablerte verktøy som Prosjektveiviseren fra DIFI og ACMP-standarden. Disse standardene er åpne for alle, men krever en del erfaring for å brukes på riktig måte.

LES OGSÅ: Hva skal til for å skape en endringsdyktig organisasjon? - ledernytt.no

Øvelse gjør mester

Samordnet utvikling av teknologi, mennesker og organisasjon krever at ledelsen eier og følger opp prosjektene. Det betyr at både teknologiforståelse og endringsledelse må komme på kartet hos ledere som skal lykkes med digitalisering. De færreste virksomheter har imidlertid rukket å opparbeide seg tilstrekkelig kompetanse og erfaring innen digitalisering selv. Da er det nyttig å lene seg på noen som har gjennomført slike prosjekter flere ganger.

"Vi pleier å si at erfaring ikke trenger være dyrekjøpt», avslutter Skjæveland.

A-2 har konsulenter med omfattende erfaring fra endringsprosjekter med utgangspunkt i IT-anvendelse og digitalisering, fra både privat og offentlig sektor.

A-2 INNSIKT

Padcast som tar et dypdykk i aktuelle temaer innen digitalisering i både privat og offentlig sektor samt bransjenyheter.

DSC_2190-Sigurd Skjæveland.jpg

Digitalisering fører til fundamentale endringer som utfordrer ledere på alle nivåer, sier daglig leder Sigurd Skjæveland i A-2 Norge.