I dette kurset går vi gjennom stegene i dette arbeidet og vi gir en grunnleggende forståelse for oppbyggingen i et lønnssystem som skal ivareta riktig innrapportering og regnskapsføring.

Kursets innhold

  • Introduksjon avstemming lønn
  • Mål for kurset
  • Bestilling av avstemmingsinformasjon
  • Lønns- og pensjonskostnader avstemming
  • Lønnsarter og lønnskontoer
  • Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og påløpte feriepenger
  • Caseoppgave årsavslutning lønn
  • Avstemming lønn gjennom året

Kursnivå: Grunnleggende

Autorisasjon
Regnskapsfører: 1,5 time finansregnskap, 0,5 time skatt/avgift
Revisor: 1,5 time regnskap, 0,5 time skatterett