I dette kurset skal vi se på reglene for hvordan en arbeidsgiver skal gå frem ved beregning av sykepengegrunnlaget. Vi skal se på hvilke typer inntekt som er relevant ved beregning av sykepenger, og se på hvor langt tilbake i tid man skal vurdere når man fastsetter sykepengegrunnlaget. Kurset tar også for seg hvordan beregningsgrunnlaget fastsettes for foreldrepenger, svangerskapspenger og pleiepenger.

Fra 1. januar kom det nye regler for hvordan man fastsetter beregningsgrunnlaget for sykepenger, pleiepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger. Reglene er ment å forenkle arbeidet med å fastsette beregningsgrunnlaget for ytelsene.

Kursets innhold

  • Beregningsperiode
  • Beregning av sykepenger under og etter arbeidsgiverperioden
  • Hvilken inntekt skal med
  • Fastsetting av beregningsgrunnlag for foreldrepenger, svangerskapspenger og pleiepenger

Kursnivå: Grunnleggende