I dette kurset lærer du om hvilke plikter en arbeidsgiver har i forhold til pensjon i arbeidsforholdet, herunder den regnskapsmessige behandlingen. Vi har fokusert på pensjonsordninger for det private næringslivet, mindre på tjenestepensjon i offentlige virksomheter. Vi skal også ta for oss pensjonsordninger for eiere av egne virksomheter.

Du får også svar på ofte stilte spørsmål om temaet.

Kurset vil være aktuelt for alle som arbeider med lønn og personal, samt de som vil ha en generell oversikt over pensjon i arbeidsforhold.

Kursets innhold

 • Hva er OTP?
  • Historie
  • Pliktig
  • Medlemskap
  • Grunnlag
  • Arbeidsgiveravgift
 • De forskjellige ordningene
  • Innskuddspensjon, kommende regelverk om egen pensjonskonto
  • Ytelsespensjon
  • Tjenestepensjon
  • Individuelle pensjonsordninger
  • Kort om offentlige pensjonsordninger
 • OTP Eiere
 • Andre pensjonsordninger
 • Regnskapsmessig behandling

Kursnivå: Grunnleggende