Vi går også gjennom reglene for når innleie fra bemanningsbyrå kan benyttes. Kurset tar også for seg rettigheter en midlertidig ansatt har etter lengre tids ansettelse, og konsekvenser for virksomheten ved midlertidig ansettelse som er i strid med lovens bestemmelser.

Kursets innhold

  • Hovedregel og unntaksbestemmelser
  • Kvote og karantenebestemmelser
  • Krav til arbeidsavtale og opphør av arbeidsforholdet
  • Innleie fra bemanningsbyrå
  • Forhold som gir rett til fast ansettelse
  • Innleie fra annen virksomhet
  • Midlertidig ansettelse i bemanningsbyrå

Kursnivå: Grunnleggende