Kursets innhold

  • Fri kost og losji
  • Fri bolig
  • Velferdstiltak (firmatur, kantine, firmahytte o.l.)
  • Fri utdanning
  • Rentefordel ved rimelig lån
  • Forsikringer
  • Aksjer og opsjoner

Kursnivå: Grunnleggende