Kursets innhold

  • Elektronisk kommunikasjon (EK-tjenester)
  • Kjøp/utlån av telefon, pc. o.l.
  • Sjablongregel for EK-tjenester
    • Forskjell på naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse
    • Kombinasjon av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse
  • Innrapportering i a-melding
  • Bokføring og momsbehandling

Kursnivå: Grunnleggende