Kursets innhold

 • Når firmabil skattepliktig for den ansatte?
  • Skillet mellom privatkjøring og yrkeskjøring
  • Skillet mellom fast og ikke-fast arbeidssted
  • Litt om bevisvurdering
 • Hvor stor blir skatten?
  • Standardregelen: Beregning ut i fra listepris
  • Unntak for el-bil, gammel bil, yrkesbil og mye yrkeskjøring.
  • Unntak for sporadisk bruk
  • Unntak for busser og lastebiler

Kursnivå: Grunnleggende