Noen ansatte bor alene, andre har ikke et hjem som er tilrettelagt for å jobbe, mens noen har et stort behov for å omgås andre og være sosial. Sosial omgang med kollegaer skaper kreativitet, nye ideer blir til, og det å jobbe sammen på et kontor gir en større følelse av fellesskap enn å vinke hei til hverandre på Teams.

Oppfølging av ansatte, at de blir sett, hørt og ikke minst involvert, kan være avgjørende for at de opprettholder arbeidsinnsatsen og tar ansvar i en arbeidshverdag som for noen fortsatt føles utfordrende. Som arbeidsgivere må vi prøve å gjøre en unormal arbeidshverdag til en så gjenkjennbar og normal hverdag som mulig, selv om det kan være krevende. Derfor er det lurt å ta med de ansatte på laget; spørre de hva de trenger for å utføre jobben sin hjemmefra, hva som motiverer dem, og sammen finne løsninger som gagner både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har nylig gjort studier som viser hvordan større endringer på jobb påvirker organisasjonens arbeidsmiljø og psykiske helse. Studiene viser at ansatte som har gått gjennom store endringer, som en brå overgang til hjemmekontor unektelig er, kan påvirke vår psykiske helse i lang tid. Angst, depresjon og søvnproblemer er flere av faktorene som kommer frem. Dette er konsekvenser som på sikt kan gi økt sykefravær. Én ting er når et sykefraværer et resultat av noe fysisk, men i pandemi-situasjonen som vi er i nå, kan psykiske lidelser gjøre at tilbakevendingen til arbeidslivet tar lengre tid. 

Sykefravær er uten tvil en stor kostnad for både virksomheten og samfunnet for øvrig. Derfor er det viktig at ledere nå viser at de er der for sine ansatte, at de er tilgjengelige, kontakter ansatte for å høre hvordan de har det, og sammen finner de beste løsningene for hvordan de skal kunne klare å utføre arbeidet sitt og nå fastsatte mål på best mulig måte.

Når det stormer som verst, kan det være greit å ha en liten huskeliste på hvordan du som leder skal nå ut til de ansatte. Jeg har valgt å kalle den STORM.

S – Støtt ansatte. Vis at du er der ved å kontakte dem og vær en støttepartner som de ansatte kan rådføre seg med.

T – Trygghet. Endringer, slik som med Covid-19, kan føre til at ansatte føler seg utrygge. Hva skjer med jobben min, må noen permitteres, hva er fremtidsplanene? Ledere som utøver en trygghet, gir ansatte en ro. Stress og uro ved endringer kan som tidligere nevnt føre til bivirkninger som angst, depresjon og som videre kan føre til sykefravær.

O – Oppdatering. Informer de ansatte om hva som foregår i selskapet. Selv perioder der det er lite å informere om, er det bedre å si det enn å være taus. Ha for eksempel en ukentlig oppdatering med avdelingen din, og fortell hva som har blitt gjort siste uken og hva som er planlagt fremover.

R – Ros. Gi ansatte rosen de fortjener. Nå som vi sitter hjemme og jobber, får man ikke den daglige responsen og kommunikasjonen med ledere og kollegaer. Glem derfor ikke å fortelle de ansatte når de gjør noe bra. Det fører til økt motivasjon og mestringsfølelse.

M – Medbestemmelse. Ta de ansatte med på laget. La de komme med innspill på hvordan de ser for seg en optimal arbeidshverdag. Hvor ofte vil de at lederen tar kontakt, vil de ha daglige møter, og ikke minst, la de få komme med sine innspill til hvordan vi skal nå målene våre. Sammen med de ansatte kan vi finne den beste løsningen.

Dersom det blir aktuelt å flytte tilbake på kontoret må vi fortsette med de gode aktivitetene som har fungert bra mens vi har jobbet hjemme. I Unit4 har vi fulgt opp de ansatte jevnlig, arrangert digitale treff og holdt yoga sesjoner online, men det er også viktig å ikke se på dette som en hvilepute.

Våre beste ambassadører og samarbeidspartnere er de ansatte. La oss sammen gjøre en god innsats for å bevare de gode resultatene, men ikke minst for at de ansatte fortsatt skal trives og forblir hos oss.  

Vil du ha flere tips?

denne siden finner du våre beste tips til deg som jobber innen HR. 

Hvordan kan du sikre at rett person, med rett kompetanse, jobber på rett prosjekt?
De beste bedriftene rekrutterer riktige talenter og behandler de på en måte slik at de ønsker å bli værende lenge, samtidig som de optimaliserer utnyttelsesgraden og øker lønnsomheten i bedriften. Last ned dette whitepaperet for å sammenligne nøkkeltall som utnyttelsesgrad med tall fra ditt eget firma (tallene er fra SPI Research 2019). 

Skrevet av: Anne Ingeborg Bjørnstad, HR leder, Unit4.