I 2019 viste en undersøkelse fra ManpowerGroup at så mange som én av fire bedrifter hadde gjort feilansettelser det siste året. Hageberg opplever at fokuset på å ansette riktig profil øker, men er overbevist om at det fortsatt skjer. Det koster bedriftene dyrt.

– En feilansettelse er estimert til å koste ca. én million kroner i snitt. Med de tøffe markedsforholdene mange bedrifter allerede opplever, har man rett og slett ikke råd til å feilansette, sier Hageberg og fortsetter.

– På ledernivå er det en langt høyere kostnad – ikke bare finansielt, men også knyttet til omdømme.

Foto: Charlotte Hageberg, leder for rekruttering i Jefferson Wells gir gode råd for å sikre en vellykket ansettelse. 

Flere konsekvenser

Hageberg påpeker at en feilansettelse har langt flere konsekvenser enn det som er åpenbart ved første øyekast. Det er nemlig ikke bare timer forbrukt i HR-avdelingen som går til spille.

– I mange tilfeller må man investere i testverktøy, som kan være kostbart. Deretter løper kostnader til kursing, samtidig som eksisterende ansatte må sette av tid til opplæring. I tillegg vil det ta lang tid før den nyansatte selv leverer effektivt. I sum svekkes produktiviteten i hele organisasjonen.

Rekrutteringslederen er også klar på at mange undervurderer de personlige konsekvensene ved å bli feilansatt.

– Selvfølgelig er det vanskelig for den som feilansettes. Det bringer med seg økonomiske konsekvenser og en generell usikkerhet. Samtidig kan det for mange også oppleves som et personlig nederlag.

Seks råd for å unngå feilansettelser

For å unngå feilansette, har Hageberg seks klare råd til bedrifter på jakt etter nye kandidater.

1. Sett av nok tid til ansettelsesprosessen. 5 av 10 ledere som har opplevd feilansettelser mener at mer tid underveis i prosessen ville hjulpet.

2. Lag en nøyaktig beskrivelse av hvilke oppgaver og funksjoner bedriften trenger å få løst. At selskapet selv ikke vet hvilke funksjoner den nyansatte skal fylle, er den hyppigste årsaken til feilansettelser i store selskaper.

3. Les deg opp om kandidaten før intervjuet. Ring alltid referansene som står på CV-en, og bruk i tillegg andre kilder til informasjon du har tilgjengelig.

4. Bruk objektive kriterier for å vurdere kandidaten underveis. Dessverre er ikke magefølelse og personlig kjemi en god indikator på hvor riktig en nyansettelse vil være.

5. Sørg for å gi en ryddig introduksjon til selskapet og den nye rollen. Ved å gi den nyansatte en god start på arbeidsforholdet, reduserer du faren for feilansettelse med mer enn en tredjedel.

6. Evaluer ansettelsesprosessen i etterkant. Hva kan dere gjøre annerledes for å sikre kvaliteten på fremtidige ansettelser? Diskuter gjerne med en profesjonell partner.