Målet med kurset er å gi deg en innføring i disse reglene, slik at du blir bedre i stand til å løse de problemstillinger som måtte oppstå rundt ferie i tråd med ferielovens regler.

Reglene om feriepenger behandles ikke i dette kurset. Sticos har et annet nettkurs der reglene om feriepenger behandles.

Kursets innhold

 • Feriens formål
 • Forskjellen på ferieår og opptjeningsår
 • Hvor lang feriefritid en arbeidstaker har krav på
 • Ferielovens ufravikelighet
 • Uttak av ferie i halve dager
 • Uttak av ferie som spredte enkeltdager
 • Reglene for plassering av ferien
 • Ferie i oppsigelsestid
 • Saksbehandling før fastsettelse av ferie
 • Underretning om ferietidspunkt
 • Endring av fastsatt ferie
 • Overføring av ferie til neste år
 • Forskudd på ferie
 • Sykdom i ferien
 • Konsekvenser av brudd på ferieloven

Kursnivå: Grunnleggende