I dette kurset har vi fokusert på Ferielovens kapittel 3 som omhandler beregning og utbetaling av feriepenger. Her får du svar på ofte stilte spørsmål om temaet. Vi gir blant annet svar på om det er forskjell på utbetaling av feriepenger til timelønte og månedslønte, hvordan feriepengeavregningen blir for ansatte som nettopp har begynt i virksomheten eller som slutter, og feriepenger for ansatte som er over 60 år.

Du vil lære hvordan og når du skal trekke inn feriedagene. Vi bruker mange eksempler for å illustrere ulike problemstillinger. For å gjennomføre kurset må man svare på oppgaver underveis.

Fastsetting av ferie og selve avviklingen av feriefritiden er ikke tema i dette kurset.

Kurset vil være aktuelt for alle som arbeider med lønn og personal.

Vi gjør oppmerksom på at kurset dekker de til enhver tid gjeldende regler.

Innhold

 • Introduksjon
 • Feriepenger
 • Beregning av feriepenger
 • Utbetaling av feriepenger
 • Feriepengeavregning - Hva er 4/26-deler?
 • Feriepengeavregning - Ulike problemstillinger
 • Timelønn vs. månedslønn
 • Feriepenger til arbeidstaker over 60 år
 • Feriepenger uten full opptjening av ferie
 • Feriepenger ved deltidsstilling og endring av stillingsprosent
 • Feriepenger under sykefravær/foreldrepermisjon
 • Feriepenger ved opphør av arbeidsforhold
 • Avslutning

Varighet 75 min.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1,5 time rettslære

Revisor: 1,5 time annet