Virksomhetens øverste leder er pålagt nødvendig opplæring i HMS. HMS-arbeid trenger ikke være vanskelig, omfattende og komplisert. Vi ser på lovverket og hva dette betyr i praksis for deg og din bedrift. Alle ledere med HMS-ansvar bør ha kunnskap om de grunnleggende områdene i HMS-arbeidet. Derfor er kurset også egnet for mellomledere og avdelingsledere. Du vil lære at HMS-arbeidet kan gjøres enkelt og oversiktlig.

Innhold

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Hovedlinjer og struktur
  • Internkontrollforskriften
 • Systematisk HMS-arbeid
  • Krav til HMS-system
  • Risikovurdering
  • Avvikshåndtering og forbedringsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorer og ergonomi
  • Organisatoriske, fysiske og psykososiale faktorer
 • Inkluderende arbeidsliv
  • Sykefraværsoppfølging
  • Tilrettelegging på arbeidsplassen

Varighet 2 timer og 10 min.