Høyskolen Kristiania og Mette-Jorunn Meisland har over flere år jobbet sammen med Belbin Norge for å bevisstgjøre studenter på egne preferanser i team, med gode tilbakemeldinger fra studentene. Da tidligere eiere, Anders Reichborn og Geir Ansok, ønsket å trappe ned og overlate Belbin Norge til nye krefter, falt valget på konsulentselskapet Oppskvær.

 Oppskvær jobber med individuell rådgivning og teamprosesser, og i sitt arbeid med team har de benyttet seg av ulike kartleggingsverktøy for å gi teamene innsikt i seg selv.

– Vi er veldig stolte av å kunne tilby Belbin, som er verdens mest brukte verktøy for teamanalyse til det norske markedet, sier Marte Zierfuss.

Profilbilde_edited.jpg

Foto: Marte Zierfuss

 

Viktig med selvinnsikt i team

Marte Zierfuss er utdannet Msc i International Business og Executive Coach. Hun har lang erfaring med rådgivning, formidling, marked og ledelse, og underviser ved Høyskolen Kristiania. Hun brenner for at folk skal jobbe bedre sammen i team og fremhever betydningen av selvinnsikt.

– Det vi er bevisst kan vi gjøre noe med, det vi ikke er bevisst gjør noe med oss. For hvor god innsikt har vi egentlig i hvordan vi påvirker andre i samarbeidssituasjoner? For å forstå det må vi ikke bare ha innsikt i oss selv, men vi må også forstå de vi jobber sammen med, sier Marte.

– Når vi vet preferansene til hverandre er det lettere å spille på lag. Hvem skal jeg spørre om hjelp? Hva er mitt største bidrag i dette teamet? Når vi har denne innsikten kan vi i større grad spille på hverandres styrker, spille hverandre gode og gå i samme retning.

Les mer på Oppskvær om hvordan skape resultater gjennom mennesker!

Vi må utnytte forskjellene

– Et team består av ulike personer med ulike preferanser, ulik kompetanse og erfaring, og ulike måter å gjøre ting på. Det er en styrke, men vi må være bevisst hvordan vi kan utnytte forskjellene.

– I bunn for mye av vårt arbeid ligger forskning på marinejegere, der det stilles store krav til prestasjoner i team. Vi har hentet inspirasjon, metodikk og tanker derfra og samarbeider med Dr. Tone Danielsen som har forsket på dette i FFI, sier Marte.

Styrker og tillatte svakheter

–  I Belbin snakker vi om at alle rollene har styrker og tillatte svakheter de tar med seg inn i teamet. Ønsker vi styrkene må vi også tåle noe av svakhetene med ulike roller. Innsikt om roller gjennom bruk av Belbin kan bidra til å hindre konflikter og skape større toleranse for ulikheter. 

–  Alle mennesker har noen roller de naturlig tar på seg i team, noen roller de kan ta, og noen roller de ikke har så gode forutsetninger for å fylle. Har du fått en bevissthet rundt hvilke roller du best fyller, er det lettere å by på åpenhet rundt egen tilkortkommenhet. Det å by på denne typen sårbarhet kan være det første steget til psykologisk trygghet i teamet, avslutter Marte.

By på egen sårbarhet

Mette-Jorunn Meisland er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, og underviser i team og ledelse. Hun har mange års erfaring som leder og har brukt Belbin i mange år. En av drivkreftene hennes er det store potensialet i menneskelige ressurser og team. Hun sier at psykologisk trygghet ikke er et mål i seg selv, men et middel for å nå mål.

OppSkvær-5_edited.jpg

Foto: Mette-Jorunn Meisland

–  Når vi jobber med grupper, ser vi at alle har sine utfordringer. Det er disse utfordringene som driver meg hver dag for å få folk til å samarbeide bedre.

Hun påpeker at det som kjennetegner «high performance team», er nettopp at de kontinuerlig evaluerer seg selv for å se hva de kan bli bedre på.

– Å by på egen sårbarhet bidrar til å skape psykologisk trygghet i gruppen. Alle er sårbare på noe, og ledere er ofte redde for å bli avslørt på dette. Det har ofte en god effekt når ledere kan innrømme hva de ikke er så gode på. Alle trenger å bli sett og anerkjent. Mange ledere glemmer dette i hverdagen.

–  Belbin gjør det lettere å jobbe med utvikling av team, og er et av de få teamverktøyene som finnes i akademisk litteratur og som benyttes i akademia. Det er vår erfaring at sannheten om deg ikke ligger i kartleggingsverktøy, men de danner et godt grunnlag for dialog. I Oppskvær bruker vi ulike kartleggingsverktøy for bedre innsikt og dialog, avslutter Mette-Jorunn.

Lær mer om hvordan du kan bruke Belbin for å sette sammen effektive team