Riktig utstyr er i mange bransjer en viktig nøkkel til å lykkes og til å vinne markedsandeler. Investering i utstyr er kostbart og legger beslag på mye av virksomhetens kapital, slik at man sitter igjen med et begrenset mulighetsområde for å drive produktutvikling og innovasjon.

For å skaffe større handlingsrom kan utstyr leases i stedet for å kjøpes inn. Da får bedriften 100 % finansiering, mens driftskapitalen kan plasseres der den virkelig skaper økt verdi for virksomheten. Kostnaden ved utstyret kan utgiftsføres i sin helhet, fordelt over perioden som utstyret benyttes og gir selskapet verdi. Dette gir ikke bare en skattefordel, men også en betydelig forenklet regnskapsføring. Med forutsigbarheten en leasingavtale innebærer får selskapet også en enklere budsjettering.  Leasing som finansieringsform tillater også jevnlig oppgradering til ny og moderne teknologi. Dette utgjør et potensielt konkurransefortrinn bedriften kan utnytte.

Ikano2.jpg

Leasingsamarbeid med leverandør

Er ditt firma leverandør av utstyr til andre bedrifter vil dere kunne nå ut til en større kundegruppe ved å tilby leasing som finansieringsform. Som leverandør betyr en leasingavtale sikre innbetalinger og bedre dekningsgrad. Dette gir en ryddig salgsprosess, men også god oversikt i perioden avtalen løper. Videre gir leasing en unik mulighet til økt gjensalg og mersalg av utstyr, noe som skaper ytterligere lønnsomhet for deg som leverandør.

For å få mest mulig utav et leverandørsamarbeid er det viktig at leasingselskapet forstår din bedrift, din bransje og dine kunder. Et tett og langsiktig samarbeid skaper sterke relasjoner og gode forretninger.

Hva kan leases?

De fleste typer driftsutstyr kan leases. Leasingobjektet må være en selvstendig enhet og kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå som en del av leieavtalen. Utstyr som leases må forsikres, og Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk-forsikring med lav egenandel og raske oppgjør.

Hvem kan benytte seg av leasing?

Alle private og offentlige foretak kan velge leasing som finansieringsform. Alle foretak som skal lease utstyr må kredittgodkjennes. Når en bedrift inngår en leasingavtale foretas også en identitetskontroll av den som opptrer på bedriftens vegne.

Hvorfor Ikano Bank?

I tillegg til å ha spesialisert seg på leasing innenfor bedriftsmarkedet omfatter Ikano Banks forretningsområder både kredittkort, forbrukslån, refinansiering og innkjøpskort. Sterke merkevarer som IKEA kort, Shell MasterCard og Coop Bedriftskort taler for seg selv. Med Ikano Bank får du en trygg, rettferdig og lojal finansieringspartner.

Ikano Bank jobber for enkle og fleksible løsninger, som skal være lønnsomme for alle parter. Enten du er leverandør eller sluttkunde kan du forvente rask og tydelig dialog og prosess. Sammen skaper vi suksess for din bedrift!