Digitalisering er noe man må gjøre, samtidig som det skaper mange sårbarheter i samfunnet. En sunn balanse med cybersikkerhet er derfor helt avgjørende for suksess.

Det som gjør denne utdanningen verdifull, er at den bidrar til å forstå kompleksiteten av digitalisering og tilhørende sikkerhetsutfordringer. Økt kunnskap er avgjørende for å møte disse utfordringene, og denne mastergraden gir den nødvendige innsikten.

Dagsaktuell og engasjerende videreutdanning

Apalvik er generelt svært fornøyd med videreutdanningen og opplever den som gjennomtenkt og dagsaktuell.

Jeg vil sterkt anbefale studiet ved UiA på grunn av den balanserte tilnærmingen som dekker viktige aspekter ved digitalisering. Studiet er helhetlig, gjennomtenkt og omfattende. Det favner bredt, og har en god kobling mellom business og teknologi. Det fokuserer også spesielt på forvaltning av data for maskinlæring som grunnlag for kunstig intelligens, noe som har vært svært relevant for meg, forteller han.

– Erfaringsbaserte mastere tiltrekker folk med forskjellig bakgrunn og kunnskap, noe som gjør samlingene mer interessante. Samtidig gir det meg formell kompetanse innenfor det jeg har jobbet med i mange år.

Portrett-Apalvik.jpg

Bilde: Kjell Gunnar Apalvik

Det digitale fungerer

For Apalvik var det viktig at undervisningen var digital, da han var avhengig av å kunne følge forelesninger fra arbeidsstedet.

– Emnene har overgått mine forventninger. Vi har hatt engasjerende forelesere som er faglig oppdaterte på emnene de foreleser i. Den digitale undervisningsformen har fungert meget bra, og foreleserne har vært dyktige til å bruke de digitale verktøyene.

– Jeg er også imponert av relevansen og timing av introduksjon av studiet. Emnet Responsible AI er et godt eksempel på dette. EU har godkjent loven AI Act som omhandler dette og det er også høyt på dagsorden i NATO, sier han.

Tidsklemma og nettverk

Det kan være utfordrende å kombinere studier med jobb. Apalvik forteller at siden videreutdanningen var digital, så var det mulig for han å delta.

– Selv om det har vært utfordrende å kombinere med jobb, har jeg kunnet sette av tid på kontoret og delta digitalt. Universitetet 

har gjort det enkelt å følge undervisningen, og med bare fem forelesninger per fag så er det mulig å få det inn i en hektisk hverdag.

En av de største fordelene med videreutdanning er nettverkene som dannes. Her samles personer med ulik bakgrunn og fagfelt og deler erfaringer, noe Apalvik har satt stor pris på.

– Det har vært veldig interessant å møte andre fra forskjellige sektorer, både privat og offentlig. Vi ser tydelig at vi kommer fra forskjellige kulturer innenfor arbeidslivet. Samtidig oppdager vi at vi har mange tilsvarende utfordringer, og resultatet av diskusjonene kan være til nytte for oss alle

Nyttig i arbeidshverdagen

Digitalisering er umulig å unngå i dagens arbeidsliv. Apalvik sier at videreutdanningen er svært nyttig for han i hverdagen og gjør han mer rustet for fremtidige utfordringer.

– Det viktigste læringsutbyttet er forståelsen av digital transformasjon. Studiet har vist meg at en krise er nødvendig for å skape villighet til reell endring i en organisasjon. Samtidig kan man utnytte dette, ved å forberede seg godt og tenke proaktivt.

– Refleksjoner rundt digitalisering, cybersikkerhet og datasentrerte virksomheter bidrar til å forbedre arbeidet mitt og resultatene jeg leverer. Jeg vil si at dette kommer til nytte daglig, avslutter han.