Veiledning gjennom utfordrende tider

Mange selskaper står nå overfor tøffe utfordringer, og vi har vært involvert i en rekke omstillings- og nedbemanningsprosjekter. Vi behersker protokollene til fingerspissene og har trygt veiledet våre kunder gjennom disse prosessene.

En tilbakemelding vi ofte får, er at det er betryggende å ha noen ved sin side som ikke bare forstår arbeidsretten, men også tar hensyn til medarbeidernes opplevelse i en prosess som kan være krevende. Vi er opptatt av å være både empatiske og profesjonelle i møte med de som blir berørt.

HR-huset har vært involvert i en rekke omstillings- og nedbemanningsprosjekter det siste året. 

Flere involverte, ulike perspektiver

I slike prosesser er det mange interessenter med ulike ståsteder:
Styret: Tar beslutninger basert på økonomi og strategi.
Ledere: Ansvarlige for å veilede medarbeiderne gjennom en krevende tid.
Kolleger: Noen får bli, andre må gå.

Felles for alle er frykten for å trå feil, si noe upassende eller komme i et dårlig lys. Som ledere er det en balanse å ivareta både arbeidsgiverens interesser og samtidig være der for sine kolleger. Vi kjenner ofte alle involverte, og ønsket om å være en god kollega for de potensielt berørte er
sterkt.

Å ta vare på de som blir

Gjennom prosessen er det også like viktig å ta vare på de som skal fortsette i selskapet. Dersom de som får bli opplever en uryddig prosess eller urettferdig behandling av sine kolleger, er risikoen stor for at de selv vil velge å gå.

Omstilling og nedbemanning kan oppleves brutalt. Med en godt forberedt plan, både med hensyn til det prosessuelle og det mellommenneskelige, kan vi tross alt lande en endring med et positivt utfall.
Mennesker håndterer endringer godt om de blir tatt vare på både før, underveis og i etterkant.

Mange selskaper står nå overfor tøffe utfordringer, og vi har vært involvert i en rekke omstillings- og nedbemanningsprosjekter, her kan du lese mer: Vi sørger for gode omstillings og endringsprosesser! - HR-huset (hrhuset.no)

 

Profesjonalitet og ekte tilstedeværelse

En representant fra en fagforening ga oss nylig følgende tilbakemelding:
"Går det an å si at et sånt formelt drøftemøte kan være hyggelig tross alt? Dere ser hver og en av de ansatte, og alle blir håndtert med respekt og dere lytter ut alle.”

Med gode forberedelser, struktur og profesjonalitet får vi til mye. Legger vi til ekte tilstedeværelse, respekt og tillit når vi enda lengre.

La oss huske at selv i utfordrende situasjoner kan vi skape en positiv opplevelse for alle involverte. Med kompetanse i hodet og varme i hjertet kan vi gjøre en forskjell.

En tilbakemelding vi ofte får, er at det er betryggende å ha noen ved sin side som ikke bare forstår arbeidsretten, les er her: Karriereveiledning med HR-huset - HR-huset (hrhuset.no)
 

“Med gode forberedelser, struktur og profesjonalitet får vi til mye. Legger vi til ekte tilstedeværelse, respekt og tillit når vi enda lengre” sier Tone Odvold.

  • Om Tone Odvold: 

    CEO i HR-huset siden 2020. Har erfaring fra både strategisk og operativt HR arbeid, hvorav de siste 15 årene som toppleder. Hun har i tillegg solid erfaring fra både omstillingsprosesser og endringsledelse i forbindelse med organisasjonsendringer, oppkjøp/virksomhetsoverdragelser og nedbemanning.

  • Om HR-huset

    HR-huset utvikler, veileder og rekrutterer menneskene som gjør at din virksomhet lykkes.

    Gjennom ekspertise i omstilling og organisasjonsutvikling, HR-rekruttering og HR-rådgivning, hjelper HR-huset deg og din virksomhet med å stake ut rett kurs og prestere bedre.

Tekst: HR-huset AS  Foto: Andris Søndrol Visdal