Markedet for utleiemoduler har vokst raskt, med Moelven Byggmodul som en av de største produsentene og Expandia Moduler som ledende utleier på det skandinaviske markedet.

At et midlertidig modulbygg er funksjonelt og holder høy kvalitet bekrefter Jaana Vanhanen, som er økonomiassistent på stiftelsen Stora Sköndal i søndre Storstockholm. Der har Expandia leid ut 640 kvm kontorareal i moduler. De skal brukes under to år mens eksisterende bygg rehabiliteres.

– Arbeidsmiljøet i disse lokalene er helt utmerket, mye bedre enn jeg forventet meg. Det er luftig og fint og lokalene har bra inneklima og ventilasjon, konstanterer hun og forteller at besøkende er overrasket over at de midlertidige lokalene holder samme standard som permanente bygg.

– Det er vanlig at kommunene løser et behov for nye lokaler på eksisterende barnehager og skoler ved å leie moduler. Det er en rask måte å dekke opp et lokalbehov på og til en konkurransedyktig pris. Kontrakt tegnes som regel for tre til fem år og ofte blir den forlenget, for det er vanlig at behovet fortsatt er der når den første kontrakten løper ut, sier Jonas Wallstedt, Daglig leder for utleiefirmaet Expandia.

Samarbete mellan Moelven och Expandia
Bildetekst: Rehab Station Stockholm AB trengte midlertidige lokaler for sin virksomhet og valgte utleiemoduler fra Expandia.​

 Expandias moduler brukes først og fremst til barnehager, skoler og kontor, men lokalene kan også brukes til bolig og andre virksomheter. Alle moduler er i grunnen av samme model med samme type kropp og alle moduler kan kobles sammen med hverandre. Det er derfor enkelt å bygge ut om behovet hos en kunde endres, sier Jonas Wallstedt. Expandia har også en serviceavdeling som kontinuerlig ser over modulene, utfører vedlikehold og oppgraderer de ved behov. Det omfatter to årlige servicer med filterbytte og gjennomgang av bygg samt når behov oppstår underveis.

I Frösundavik i nordre Stockholm har Expandia levert bolig og treningslokaler for Rehab Station Stockholm AB, et firma som eies av Praktikertjänst. Her tar man mot rullestolpasienter med ryggmargsskade, som under en periode skal bo og trene for å tilpasse seg en ny livssituasjon.

– Det er pasienter som rekvireres fra Karolinska etter å ha blitt skadet. Vi har behov for midlertidige lokaler i 18 måneder mens permanente lokaler blir bygd. Det her er en bra løsning for oss. Paviljongen rommer 34 leiligheter, to ekspedisjonsrom, et lager samt treningsrom, sier Mats Eriksson, som er eiendomsansvarlig for foretaket.

At det finnes behov for fleksible og lettmonterte lokaler råder det ingen tvil om og etterspørselen bare øker.

– Det går ikke å bygge ut i samme takt som samfunnet endres i dag, derfor vil det alltid finnes et behov for midlertidige løsninger, mener Jonas Wallstedt. Og det er en smidig løsning for kunden. – På åtte uker kan vi ha et nøkkelferdig lokale for deg. Vi tar hånd om alt fra byggemelding, el, VVS og montasje, til løpende vedlikehold, forsikringer og service. Det eneste du behøver å gjøre, er å flytte inn.

Samarbete mellan Moelven och Expandia
Bildetekst: Besøkere til Stora Sköndal blir overrasket over at de midlertidige modulene gir et like bra arbeidmiljø som permanente lokaler.

Tekst og foto: Moelven (Tommy Hellström, Björn Dalin)

kundeservice.jpg