Kunnskap om reglene kan bidra til å redusere potensiale for konflikt, og dermed de økonomiske og menneskelige belastningene som ofte følger med slike.

Formålet med dette kurset er å gi innsikt i reglene om når arbeidstaker eller arbeidsgiver rettmessig kan avslutte arbeidsforholdet, og hvilken fremgangsmåte som må følges i slike tilfeller.

Kurset er særlig relevant for dem som arbeider med arbeidsrett/personal.

Kurset er egnet både for privat sektor og for kommune/fylkeskommune.

Kursets innhold

 • Om forskjellen på oppsigelse og avskjed
 • Arbeidstakers avslutning av arbeidsforhold, herunder om
  • Form
  • Bindingstid
  • Fantegang
  • Tilbakekall og tilsidesettelse
 • Arbeidsgivers avslutning av arbeidsforhold ved oppsigelse eller avskjed, herunder om
  • Skillet mellom faste og midlertidige arbeidsforhold
  • Krav til saklig begrunnelse for oppsigelse
  • Sykefravær som oppsigelsesgrunn
  • Ugyldig fravær som oppsigelsesgrunn
  • Oppsigelse i prøvetid
  • Suspensjon og avskjed
  • Nedbemanning, heruner om utvelgelse av arbeidstakere
  • Annet passende arbeid i virksomheten
  • Advarsel
  • Saksbehandling forut for avslutning av arbeidsforhold
  • Dokumentasjonskrav og bevisbyrde
  • Oppsigelses- og avskjedsbrev
  • Retten til å fortsette i stillingen
  • Forhandlinger
  • Søksmål
  • Attest

Kursnivå: Grunnleggende.