I dette nettkurset får du en oversikt over hva permittering er og i hvilke situasjoner permittering kan benyttes, hva som skjer med arbeidsforholdet ved permittering, hva som skal til for at arbeidsgiver kan permittere en eller flere arbeidstakere, hvordan arbeidsgiver skal gå frem for å iverksette en permittering, samt svar på ulike spørsmål og problemstillinger knyttet til permittering og permitteringsprosessen.

Kursets innhold

  • Hva er permittering?
  • Vilkår for permittering
  • Fremgangsmåte ved permittering
  • Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering
  • Dagpenger ved permittering
  • Sykepenger ved permittering
  • Ferieavvikling ved permittering
  • Permittering ved streik/lockout
  • Oppsigelse ved permittering

Kursnivå: Grunnleggende