Det gleder meg og invitere deg til kurs i selvledelse og stressmestring. Målet er å gi deg et innblikk, forståelse og en smakebit av hvordan du kan bli den beste versjonen av deg selv i ulike situasjoner, så du utvikler energi, glede og handlekraft.

For alle som ønsker mer selvinnsikt, i form av å bli bevist på metoder for å lede seg selv på en god måte.

Hvordan kan du bli den beste versjonen av deg selv, så du beholder energi, glede og handlekraft. Få frem talentet ditt og arbeidsgleden, motivasjonen og entusiasmen. Mestere stress og press på en god måte.

Stikkord fra innholdet

 • Hva vil det si og lede seg selv, hva er å lykkes.
 • Forstå egen kommunikasjonsstil, og effekten på andre.
 • Hvordan påvirkes vi, indre og ytre faktorer. Tanker, følelser og handlinger.
 • Hva fungerer godt, og på tide med rydding i gamle vaner
 • Finn dine drivkrefter.
 • Energigivere og energitapping, kommunikasjon.
 • Snu negativt stress til positiv energi.
 • Organisere dagen på best mulig måte.
 • Balanse i livets arenaer.
 • Motivere og inspirere deg selv og andre.
 • Refleksjon, bevisstgjøring, glede og energi.

Velkommen til et annerledes kurs!

Tilbakemelding fra noen deltagere
Veldig motiverende, mange gode teknikker for å mestre stress. Lærte mye om å ha kontroll over egne tanker og følelser.
Margunn

Mange gode tips som gjør hverdagen bedre, blir mere bevisst over hva jeg kan gjøre i enkelte situasjoner.
Kathrine

Fikk konkrete tiltak som faktisk er gjennomførbare!
Arve

Veldig bra og nyttig kurs, for både meg selv i forhold til jobb og privat.
Henriette

"En tankevekkende dag! Hva bruker vi energi på? Hva kan vi få gjort noe med ? Hva får vi ikke gjort noe med? Nyttig med fokus, spørsmål og teknikk på hvordan hver enkelt av oss kan vurdere og styre egne tanker, - og en bevisstgjøring på at vi gjennom tankens kraft kan gjøre vår egen hverdag bedre."
Bente Midthjell, økonomidirektør, Bioforsk .

Vi er veldig godt fornøyd med din innstas. Jeg føler at du har fått oss til å bli mer bevisste både med hensyn til personlig effektivitet og samarbeid. Det jeg likte spesielt godt var at du klarte å engasjere alle og fikk motivert dem til å sette ord på sine utfordringer. Dette bidrar til bevisstgjøring legger grunnlag for videre arbeid.
Ledergruppe, kommunal sektor

Odd Fylling 1200.jpg