Arbeidsgivere og regnskapsførere må til stadighet forholde seg til en rekke trygdeytelser. Dette gjelder typisk når arbeidstakere blir syke, får barn eller når barna blir syke. For riktig behandling av ytelsene er det viktig at arbeidsgivere og regnskapsførere har kjennskap til disse trygdereglene.

Det kom nye regler for beregning av sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger, svangerskapspenger og omsorgspenger fra og med 1. januar 2019. Har du kontroll på hvordan du skal beregne ytelsene? Visste du at det ikke er sikkert at beregningsgrunnlaget for sykepenger blir likt før og etter arbeidsgiverperioden?

Føler du deg trygg på beregning av arbeidsgiverperioden? Erfaringen viser at mange arbeidsgivere ikke har full oversikt over reglene for arbeidsgiverperiode, og derfor betaler sykepenger for en lengre periode enn det de er forpliktet til.

I dette kurset lærer du om de viktigste trygderettslige reglene for deg som arbeidsgiver. Du vil gjøres i stand til å beregne arbeidsgiverperiode, fastsette beregningsgrunnlag for ytelsene, vurdere arbeidstakers rett til å bruke egenmelding etc.

Kursets innhold

 • Sykepenger
  • Vilkår for sykepenger
  • Arbeidsgiverperiode
  • Egenmelding
  • Sykepenger i utlandet
 • Foreldrepenger
  • Vilkår
  • Stønadsperiode
  • Mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode
  • Utsettelse av stønadsperioden
  • Gradering av stønadsperioden
  • Engangsstønad
 • Pleie av syke barn
  • Omsorgspenger
  • Pleie av alvorlig syke barn
 • Beregning av sykepenger og foreldrepenger
  • I og utenfor arbeidsgiverperioden
 • Refusjon av ytelser fra NAV

Kursnivå: Grunnleggende