Det ses i denne forbindelse på noen av mulighetene og utfordringene som har oppstått gjennom den pågående prosessen med forenklinger i aksjeloven. I tillegg gjennomgås noen av de vanligste problemstillingene knyttet til regnskapsmessig behandling av utbytte.

Innhold

 • Beregning av maksimalt utbytte
  • Kapitalendringer
  • Lån til aksjonær
 • Ulike former for utbytte
  • Ordinært utbytte, ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte
 • Regnskapsføring for den som utdeler utbytte
  • Presentasjon i regnskapet
  • Disponering
 • Regnskapsføring for den som mottar utbytte
  • Inntektsføring vs reduksjon av balanseført verdi
  • Tidspunkt for inntektsføring

Kursnivå: Grunnleggende

BESTILL HER!

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære, 0,5 timer finansregnskap

Revisor: 1 time annet, 0,5 timer regnskap