I dette kurset går vi gjennom hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til arbeidsavtale. Når skal en arbeidsavtale inngås, i hvilken form og hvilke opplysninger som må være en del av avtalen. I tillegg nevnes andre forhold som må tas inn dersom det er av betydning for arbeidsforholdet. Kurset tar også opp tema som gyldighet av en avtale og hva som må gjøres dersom det oppstår behov for endringer i arbeidsforholdet.

Kursets innhold

  • Arbeidsforholdet og formkrav
  • Krav til arbeidsavtalens innhold
  • Endringer i arbeidsforholdet
  • Rammeavtale for tilkallingsvikarer
  • Avtalens gyldighet

Kursnivå: Grunnleggende