Det er vedtatt endringer i aksjeloven med ulike ikrafttredelsestidspunkt. Enkelte endringer trådte i kraft 1. juni 2017. Noen endringer gjelder fra 1. januar 2018, mens andre vedtatte endringer ikke har fått ikrafttredelsestidspunkt. Vi hjelper deg med å få oversikt.

Arbeidsgiveravgift er et område som vi opplever at mange arbeidsgivere har spørsmål rundt, både når det gjelder hva som skal være med i avgiftsgrunnlaget, og ikke minst spørsmål rundt valg av sone, spesielt når det gjelder underenheter og ambulerende virksomheter. I tillegg så går vi gjennom særreglene for sektorunntatte aktiviteter og til slutt i kurset har vi litt om innrapportering og innbetaling av arbeidsgiveravgift. Det er et kurs som vil være nyttig for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn.

Innhold

 • Pliktig til å beregne arbeidsgiveravgift
 • Fritak for arbeidsgiveravgift
 • Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget
 • Satser og soner
 • Fribeløpsordningen
 • Valg av sone
 • Underenheter
 • Ambulerende virksomhet
 • Flytting av virksomhet
 • Sektorunntatte aktiviteter
 • Blandet virksomhet
 • Innrapportering og betaling

Varighet 1 time.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1,5 time skatt/avgift

Revisor: 1,5 time skatt