Arbeidstiden kan organiseres på ulike måter ut fra driftsmessige behov i virksomheten, eller ønsker fra enkeltansatte. Lovens hovedregler om arbeidstid har en rekke unntaksbestemmelser dersom det inngås avtaler med arbeidstakere eller tillitsvalgte. Det kan være utfordrende å følge lovens bestemmelser når arbeidsoppgaver varierer i tid og omfang.

Kurset er egnet både for privat sektor og for kommune/fylkeskommune.

Innhold

  • Alminnelig arbeidstid
  • Nattarbeid
  • Søndags- og helgedagsarbeid
  • Vakt på vaktrom / beredskapstjeneste utenfor arbeidsstedet
  • Daglig og ukentlig hvile
  • Merarbeid
  • Overtidsarbeid

Kursnivå: Grunnleggende

BESTILL HER!

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære

Revisor: 1 time annet